Dijital Çağ Ve Sosyal Ağların Eğitimdeki Yeri

Dijital Çağ Ve Sosyal Ağların Eğitimdeki Yeri
Tarih :
Yer : Uğur Koleji ​ Dijital Çağ Ve Sosyal Ağların Eğitimdeki Yeri Uğur Koleji,
Açıklama :

Yakın geçmişimiz ile içinde bulunduğumuz zaman dilimi arasında oluşan değişim ve dönüşümler beraberinde yeni bir çağ getirdi.
Kimilerinin post modern çağ, kimilerinin teknoloji çağı, kimilerinin post endüstriyel çağ olarak adlandırdıkları bu çağı dijital çağ tanımıyla ele aldık.
Halkla İlişkiler Birim Müdürümüz Günseli Tunay'ın hazırladığı sunumla dijital çağın beraberinde getirdiği sosyal ağ oluşumunu ve bu oluşumla ortaya çıkan sosyal medya platformlarının günümüzdeki
yerini konuştuk

Kültürel

FOTOĞRAF GALERİSİ