Vizyon ve Misyon

Vizyon ve Misyon

UĞUR KOLEJİ FELSEFE VE HEDEFLERİ 

Değerlerimiz

1- Bütünlük – dürüstlük, ahlaki ve etik ilke ve değerlere tavizsiz bağlılık.
2- Saygı – farklılıklara, doğaya, hayvanlara.
3- Adalet – herkes için eşitlik, fırsat eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği.
4- Azim – hedefe ulaşmada disiplin, zorluklar ve engeller karşısında kararlılık.
5- Sorumluluk – kişisel, sosyal ve toplumsal düzeyde alınan karar ve tüm aksiyonlarda güvenilirlik.

Misyon

Florya Uğur Koleji, en iyi ulusal ve uluslararası uygulamalardan yararlanarak dengeli bir deneyim yelpazesi sunan programları ile 21. Yüzyıl becerileri ile donanmış, mutlu, özgüvenli, sorgulayan ve yüksek etik değerlere sahip bireyleri birer dünya vatandaşı olarak hayata hazırlar. 

Vizyon

Florya Uğur Koleji, ülkemizde ve dünyada değişen ihtiyaçlara yönelik sunduğu özgün, çağdaş, teori ve uygulamanın birlikte yürüdüğü eğitim fırsatları ve programları ile yol gösteren örnek bir kuruluş olmayı hedefler.

Hedefler

 • Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında evrensel ve çağdaş değerlere sahip bireyler yetiştirmek.
 • Demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, toplumsal cinsiyet eşitliğini anlamış ulusal kültürü ile zenginleştirdiği evrensel bir bakışa sahip bireyler yetiştirmek.
 • Sosyal sorumluluk bilincine sahip, paylaşımcı, farklılıklara saygılı bireyler kazandırmak.
 • Yaşadığı mekânın ve zamanın farkında, çevre sorunlarına, sahip olduğumuz sınırlı kaynaklara, hayvan haklarına ve doğaya duyarlı bireyler yetiştirmek.
 • Türkçeyi ve ikinci dil olarak İngilizceyi çok iyi bilen ve etkin olarak kullanabilmenin yanında ikinci yabancı dilde ileri seviyeye ulaşmış öğrencileri mezun etmek.
 • Kendini ifade edebilen, muhakeme yeteneği gelişmiş, özgüvenli ve girişimci bireyler yetiştirmek.
 • Öğrencilerimize analitik düşünme, eleştirel düşünme, yaratıcı yöntemler geliştirme becerileri kazandırmak.
 • Öğrencilerimize bireysel ve takım içinde çalışma, işbirliği becerileri kazandırmak.
 • Öğrencilerimizde sağlıklı yaşam bilinci geliştirmek.
 • Öğrencilerimizin spor, sanat ve bilime merak duymalarını ve çok yönlü olarak gelişmelerine olanak sağlayacak ortamları sağlarken, sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarmak.
 • Bilişim çağının gereklerine uygun olarak teknolojik araçları etkin olarak kullanabilen, teknolojik gelişimi merak eden, kodlama mantığı ile tanışmış bilinçli dijital vatandaşlar yetiştirmek.
 • Tüm paydaşlarımız arasında saygı ve güvene dayalı kurmuş olduğumuz okul ortamımızda sahip olduğumuz güçlü çalışma ahlakı ile öğrenme süreçlerini sürekli geliştirmek.