Vizyon ve Misyon

Vizyon ve Misyon

Özel Uğur Egitim Kurumlarının Vizyonu:

Milli Eğitim Temel Kanununda öngörülen genel amaçlar ile Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda; öğrencilerin kendilerine özgü ihtiyaç ve özelliklerini dikkate alarak onları akademik ve sosyal yönden , ulusal ve uluslararası toplumların değerli bireyleri olmaya hazırlamak ve örnek bir dünya okulu olmaktır.

Misyonumuz:

 • Bulunduğu çevredeki bireyin hak ve düşüncelerine saygı duymayı öğretmek için gerekli ortamı hazırlamak.
 • Davranışlar ve öğrenme sürecinde sorumluluk alabilme olgusunu geliştirmek.
 • Öğrenim sürecinde akılcı yaklaşım sağlamayı oluşturmak.
 • Etkin ve aktif öğrenmeyi özendirmek.
 • Spor ve sanatta gelişimi desteklemek.
 • Dürüstlük , arkadaşlık , dostluk , iyilik duygularını geliştirmek.
 • Çevreye duyarlılık duygularını kazandırmak. 
 • Ruhi ve fiziki sağlığın önemini anlatmak.
 • Yüksek ögrenime geçiş için rehberlik etmek ve hazırlamak.
 • Topluma hizmet olgusunu geliştirmek.
 • Araştirma ve yaratıcılığın gelişmesini sağlayacak çevre oluşturmak.
 • Ögrencide bağımsız çalışma ve buna bağlı olarak memnuniyeti ön plana çikarmak.
 • Öğrenmeyi öğretmek ve buna özendirmek.


Kurumumuzun felsefesi okullarımızın yapılanması ve işleyişine esas teşkil edecek her şeyi biçimlendirirken , belirtilen ideallere ulaşmadaki yolları devamlı olarak araştırmak ve bunları hayata geçirmek için sürekli gelişime ve değişime açık olmaktir.