Vizyon ve Misyon

Vizyon ve Misyon

Özel Uğur Egitim Kurumlarının Vizyonu:

Milli Eğitim Temel Kanununda öngörülen genel amaçlar ile Atatürk ilke ve inkilapları doğrultusunda; ögrencilerin kendilerine özgü ihtiyaç ve özelliklerini dikkate alarak onları akademik ve sosyal yönden , ulusal ve uluslararası toplumların degerli bireyleri olmaya hazırlamak ve örnek bir dünya okulu olmaktır.

Misyonumuz:

 • Bulunduğu çevredeki bireyin hak ve düsüncelerine saygı duymayı öğretmek için gerekli ortamı hazırlamak.
 • Davranışlar ve ögrenme sürecinde sorumluluk alabilme olgusunu geliştirmek.
 • Ögrenim sürecinde akılcı yaklaşım sağlamayı oluşturmak.
 • Etkin ve aktif ögrenmeyi özendirmek.
 • Spor ve sanatta gelisimi desteklemek.
 • Dürüstlük , arkadaşlık , dostluk , iyilik duygularını geliştirmek.
 • Çevreye duyarlılık duygularını kazandırmak. 
 • Ruhi ve fiziki sağlığın önemini anlatmak.
 • Yüksek ögrenime geçis için rehberlik etmek ve hazırlamak.
 • Topluma hizmet olgusunu gelistirmek.
 • Arastirma ve yaratıcılığın gelismesini sağlayacak çevre olusturmak.
 • Ögrencide bagımsız çalısma ve buna baglı olarak memnuniyeti ön plana çikarmak.
 • Ögrenmeyi ögretmek ve buna özendirmek.


Kurumumuzun felsefesi okullarımızın yapılanması ve işleyişine esas teskil edecek her şeyi biçimlendirirken , belirtilen ideallere ulaşmadaki yolları devamlı olarak araştırmak ve bunları hayata geçirmek için sürekli gelişime ve degişime açık olmaktir.