Florya Anaokulu

0212 592 8844

Bale ve Halk Oyunları

UĞUR'DA BALE DERSLERİ

BALE NEDİR ? 

Müzik eşlikli olarak, kareografik yapısı olan, sanatsal dans gösterilerine bale denilmektedir. İlk bale gösterisi olarak 1581 yılı gösterilir. Sanatsal anlamda bale, ilk zamanlar sadece saraylarda ve erkeklerin sunduğu bir gösteri olsa da, 17. yy sonlarına doğru tiyatro sahnelerinde halka açık olarak gösterilmeye başlanmış ve bayan dansçılarda baleye dahil edilmiştir. Bugün kullanılan bale kıyafetlerinin temeli ilk olarak İngiltere’ de 18. yy da ortaya çıkmıştır. Bale ayakkabıları ve ince tayt kıyafetler bu dönemde kullanılmıştır. Yine bu yüzyıla kadar çalgı müziği eşlikli danslarla sınırlı bir sahne oyunu olan bale, 1750’ li yıllardan sonra J. Georges Noverre tarafından gerçek anlamda bir sahne eseri haline dönüştürülmüştür. 20.yy ‘ ın başlarından itibaren klasik bale sanatının yerini, yeni dans stilleri ile bütünleşen, daha özgür bir bale anlayışı almıştır.

 Ciddiyetle ve kararlılıkla yapılan ve dansların en estetiği olan bale küçük yaşta başlanan eğitimleri ve zorlukları ile bilinir. Yalnız verdiği haz ve yetenek sergileme gururu zorluğuna fazlasıyla karşılar. Yeteneğini küçük yaşta fark ettiğiniz çocuğunuzu yönlendirebileceğiniz en iyi alanlardan biridir. Bale okulları ve kursları öğrencilerine incelikten disipline, teknikten dayanıklılığa kadar pek çok özellik kazandırıyor.

 AMACIMIZ:

Kursumuza katılan öğrenciler duygusal zekalarını geliştirirken,birbirleriyle sosyal bir ortam oluştururlar. Öğrenciler klasik müzik ile birikte ritim duygusunu kazanırlar.Bale eğitimi sayesinde çocuklarımız yetişkin bireyler oldukları zaman bile vücut kontrollerini çok iyi yapabilen ve her dansa yeteneği olan bireyler olurlar ,çünkü bale figürleri bütün dansların temelini oluşturmaktadır. Kursumuza katılan öğrenciler esneklik ve estetik kazanırlar.En önemlisi duruşlarında ve ruhlarındaki estetik duygusu ömür boyu onlarla birlikte olur.Sanatın her dalı gibi bale de öğrencileri sosyalleştirip onların kötü alışkanlıklar yerine güzelliklerle dolu bir dünya kurmalarını sağlar.

DERSİMİZİN İÇERİĞİ :

Bale pozisyonları ve duruşları, ısınma hareketleri ve esneklik kazandırma, bar ve orta hareketleri, köşe hareketleri ve çizgiler, mimik çalışmaları, kol tutuşları, point, flex, parmakucu çalışmaları, koordinasyon ve denge çalışmaları, ritim duygusu kazandırma, teknik ağırlıklı çalışmalar, kol, baş, vücut ve ayak koordinasyonları ve tek tek yapılan bu hareketlerin birleştirilerek kombinasyonlar oluşturması, klasik bale kombinasyonları , dans ve kareografi çalışmaları.

70037-24920160507_115116

UĞUR’DA HALK OYUNLARI DERSLERİ

AMAÇLARIMIZ

  • Ülkemizin örf, adet, gelenek ve görenekleri ile Türk Halk Oyunları’nı bilimsel ve sanatsal olarak araştırmak, incelemek, değerlendirmek ve tanıtımını sağlamak.
  • Müzik eşliğinde ritim duygusunu ve koordinasyonunu geliştirmek
  • Vücudun esnekliğini ve direncini artırarak daha sağlıklı ve zinde bir yaşamı desteklemek
  •  Dans ile ilgili ritim duygusunun geliştirilmesi ile birlikte temel becerilerin kazanılmasını sağlamak
  • Vücudun daha dinamik ve enerjik olmasına katkı sağlayabilmek

HEDEFLERİMİZ

Öğrencilerimize enerjilerini doğru yönlere yönlendirerek kötü alışkanlıklarından uzak duracakları, zihnen ve bedenen sağlıklı bireyler haline gelmelerini sağlayacak ortam ve imkanları yaratmak

20160507_12140370037-284