Florya Anaokulu

0212 592 8844

Eğitim Teknolojileri

ANAOKULUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

     Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüz dünyasında, bilişim teknolojileri araçlarının  günlük yaşamımızdaki önemi tartışılmaz bir gerçektir. Öğrencilerin sadece gelecekteki kariyerlerini akademik becerilerle donatmak yeterli değildir. Onları aynı zamanda çağın getirdiği ve getireceği teknolojik becerilerle de donatmak çok önemlidir. Uğur Koleji olarak Bilişim Teknolojilerinde hedefimiz, öğrencilerimizi 21. yüzyıl becerileriyle donanmış bireyler olarak yetiştirmektir.

img_2575img_2579

BİLİŞİM GARAJI AKADEMİSİ

Kodlama, Üç Boyutlu Tasarım, Akıllı Cihaz Tasarımı ve Porgramlama, Web Tasarımı, Girişimcilik    

Derslerimiz online bir platform olan Bilişim Garajı Akademisi eşliğinde sürdürülmektedir. Bilişim Garajı, 5-16 yaş arası çocuklarımıza ‘kodlama’, ‘üç boyutlu tasarım’, ‘akıllı cihaz tasarımı ve programlama’, ‘web tasarımı’ ve ‘girişimcilik’ alanlarında bilgi ve beceri kazandıran bir online eğitim platformudur.

Teknoloji dersliğinde Anaokulu öğrencilerimiz temel algoritma becerileri ile birlikte programlamanın en temel unsurlarını öğrenirler. Bilişim Garaj Akademisi içeriğindeki Use Case ve Yarı Kodlama etkinlikleri ile örnek hikayelerle algoritmanın mantığını kavrarlar.

img_5237kty_8830_

Algoritma

Algoritma bir problemi çözmek için izlenmesi gereken yolun adım adım olacak şekilde açık, düzenli ve sıralı şekilde ifade edilmesidir. Algoritmaların en temel özellikleri bir başlangıç noktasından başlayarak bitiş noktasına doğru adım adım ilerlemesidir.Amacımız öğrencilerimizin algoritmik düşünce yetisine sahip olarak olayları artısı ve eksisi ile kurgulamasıdır.Bu amaçla Uğur Koleji, Anaokulundan itibaren Algoritma  konusunu Bilişim Garajı Eğitimleri kapsamında ayrıntılı olarak ele almaktadır.

Elektronik Devre Tasarımları

Anaokulu öğrencilerimiz Bilişim Garaj Akademisi eğitimlerine, elektronik devre tasarımları yaparak devam ederler.Bu yaş grubunun kullanımına uygun elektronik devre elemanlarından oluşan set sayesinde öğrenciler onlarca farklı devre kurup enerjinin harekete, farklı seslere ve ışığa dönüştüğü eğlenceli tasarımlar gerçekleştirebilmektedir. Bu yaş grubu, devre için herhangi bir kod yazmamakla beraber, bir devre üzerinde elektriğin girdi-işlem-çıktı (input-process-output) sürecini birebir yaşamaktadır.   Tüm bu kazanımlara ek olarak öğrencilerimiz kendi yaş grubuna uygun görsel içerikli uygulamalar ile bilgisayarın temel araçlarını amacına uygun bir şekilde kullanmayı,programların temel yapısını öğrenirler.

kty_8820_kty_8828_