Florya Anaokulu

0212 592 8844

Drama

UĞUR'DA DRAMA DERSLERİ

DRAMA ÇALIŞMALARI ile; çocuğun kendini keşfetmesi, tanıması, ifade etmesi ve kendini başkalarının yerine koyabilmesine ( empati kurabilmesine ) ortam sağlanır.

  Yaratıcı drama, bir grup ve grup lideri (drama eğitmeni, drama lideri) eşliğinde, bir amacın, düşüncenin ya da olayın özellikle tiyatro tekniklerinden yararlanılarak canlandırılmasıdır. Drama çalışmaları katılımcıyı duyusal, fiziksel, sözel ve sosyal olarak tamamen içine alan bir süreçtir. Bütün içinde her bireyin gerekli olduğu ve iş birliği içinde çalışma özümsenir. Drama ayrıca katılımcıların edebiyatla tanışmalarına, sahne dekorları ve kostümlerle görsel sanatlardan hoşlanmalarına olanak sunar. Yaratıcılığa, estetik gelişime, eleştirel düşünme yeteneğine, iletişim becerelerinin gelişmesinde, kendini tanımada, duyguları sağlıklı bir şekilde açığa çıkarmada katılımcılara destek olur.

  Kukla, masal anlatıcılığı, pandomim, şiir dramatizasyon, ses-konuşma diksiyon,  rol oynama gibi sahne sanatlarını kapsayan dallar, yaşamın her alanından beslenen yaratıcı drama derslerimizin içeriğini oluşturur.

kty_8600_

kty_8560_