Florya Anaokulu

0212 592 8844

Eğitim Programı

UĞUR KOLEJİ ANAOKULUNDA EĞİTİM- ÖĞRETİM

Anaokulumuzda çocuklar, müzik eşliğinde yapılan SABAH CİMNASTİĞİ ile güne başlar ve GÜNE MERHABA derler. Sağlıklı beslenme ve kahvaltının önemini bilerek yaptıkları KAHVALTI SAATİNDEN sonra ÇEMBER ZAMANINDA, günlük TAKVİM ve HAVA DURUMU çizelgelerini yaparlar. PLANLAMA ZAMANINDA çocuklar, çalışma zamanında ne yapacaklarına karar verir, gruba anlatırlar. UYGULAMA ZAMANINDA her çocuk kendi planı doğrultusunda, ilgili köşede oyun oynar. TOPLANMA ZAMANINDA çocuklar, kullandıkları malzemeleri ve araç gereçleri yerine kaldırır. Öğrenciler HATIRLAMA ZAMANINDA, “ Planla-Yap-Hatırla ” yöntemiyle hatırlama sürecini sona erdirir. Bu süreçte gün içinde yaptıkları çalışmaları birbirlerine sunarlar.  

GÖSTER-ANLAT SAATİ,  grup önünde konuşma, kendini ifade etme, inisiyatif kullanma ve soru sorma becerilerini geliştiren çalışmadır. Çocuk bu çalışmada kendisine ayrılan sürede grubu yönetir.

SERBEST OYUN ZAMANINDA ise çocuklar sınıflardaki çeşitli ilgi köşelerinde küçük gruplar halinde oynayarak, gerçek dünyayı modellerler. Hava koşulları uygun olduğunda yapılan BAHÇE SAATİ, çocukların özgürce oynadıkları ve temiz havaya olan ihtiyaçlarını karşıladıkları bir süreçtir. UYGULAMA BAHÇESİNDE ektikleri sebzelerin büyümesini heyecanla bekleyen çocuklar, aynı zamanda emek vermeyi ve sabretmeyi de öğrenir.

61253-1059kty_8951_

    "Uğur Koleji Anaokulunda amacımız; öğrencilerimize bilgi yüklemek değil, öğrencilerimizde öğrenme isteği ve merak uyandırarak, mutlu bireyler yetiştirmek ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak onları hayata hazırlamaktır. "

Uğur Koleji Anaokulunda Eğitim Programı MEB Müfredatına Ek Olarak;

 • GEMS PROGRAMI ağırlıklı,
 • SCAMPER TEKNİĞİ,
 • MONTESSORI,
 • HIGH/SCOPE EĞİTİM YAKLAŞIMI ve
 • ÇOKLU ZEKA TEORİSİ  ile entegre edilerek yürütülür.

          Düşünen, araştıran, sorgulayan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen anaokulumuzda, öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine göre gelişim alanlarına yönelik öğrenme ortamları oluşturularak aktif öğrenme gerçekleştirilir. Öğrencilerin beceri ve yeterliliklerini geliştirebilecek esnek, çocuk merkezli bir program uygulanır. Öğrencilerimize yaratıcı düşünme, farklı düşünme, hayal kurma, problem çözme gibi becerileri kazandırmak için beyin fırtınası tekniği uygulanır. Uygulanan beyin fırtınası ile çocuklara düşüncelerini değiştirmeleri ya da birleştirmeleri konusunda fırsatlar verilerek onların yaratıcı düşünmeleri sağlanır.

kty_8940_kty_8649_

 KULÜP ÇALIŞMALARI

     Uğur Koleji Anaokulunda öğrencilerimizin, ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini sağlayan;

 • BALE,
 • İNGİLİZCE DRAMA,
 • SERBEST JİMNASTİK,
 • HALK OYUNLARI,
 • TÜRKÇE DRAM
 • MODERN DANS  gibi alanlarda  klüp çalışmaları yapılır.

Öğrencilerimiz bu çalışmalarla kendine güvenir, farklı alanlara ilgi duyar, farkındalık kazanır.Özgüven ve topluluk önünde sahne deneyimi kazanırlar.

70037-249kty_8837_

 

 YABANCI DİL EĞİTİMİ

Özel Uğur Anaokullarında İngilizce nasıl öğretilir?

           Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocuk, psikolojik açıdan yaşıtlarına göre daha olgun, ilerdeki eğitim hayatında da akranlarına göre daha başarılı olmaktadır. Ayrıca yabancı dil öğrenme, çocukların zihnî gelişmesine ve toplum içinde daha sosyal olmasına büyük katkı sağlamaktadır.

          Özel Uğur Anaokulunda İngilizce eğitimi, “Anadil Öğrenimi Modeli”ni temel alan “Dil Edinim Programı” uygulanmaktadır. Buna göre İngilizce, diğer derslerle de bağlantılı bir şekilde oyun,drama,rol alma-canlandırma,kukla,şarkı,TPR(Total Physical Response),story telling(hikaye anlatımı) yolları ile öğretilmektedir.

Bu amaçla dinleme ve dinlediğini anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek böylelikle konuşma ürkekliği denilen engeli aşmak, canlı hareket halindeki sözcüklerin öğretimine ağırlık vermek ve dilde akıcılığı sağlamak programın temelini oluşturmaktadır.

kty_8616_kty_8620_

İNGİLİZCE-TÜRKÇE  PORTFOLYO SUNUMLARI

           Öğrencilerin yıl boyunca yarattığı özgün çalışmalardan seçilen çalışmalar portfolyo dosyalarında toplanır. Yılsonunda sınıf öğretmeni, İngilizce öğretmeni ve öğrenci işbirliği ile portfolyo dosyasının içindeki gelişim sürecine ait çalışmalar öğrenci tarafından veliye aktarılır.

Uğur Koleji Anaokulunda, gerçekleştirdiğimiz portfolyo sunumları ile hedefimiz öğrencilerimizin özgüveninin artmasını, öğrenme gücünün farkına varmasını ve cesaretlenmelerini sağlamaktır. Ailelerin de çocuklarının gelişimlerini öğrenme ortamında görmelerini ve çocuklarıyla gurur duymalarını sağlamaktır.

kty_8885_kty_8802_

UĞUR ANAOKULU’NDAN  İLKÖĞRETİME DOĞRU

       Uğur Koleji Anaokulunda, ilkokula hazırlık derslerinde öğrencilerin kavram gelişimini desteklemek, sayma, eşleştirme, sınıflama gibi matematiğe temel teşkil eden becerilerini geliştirmek, konum ve yönlerle ilgili farkındalıklarını arttırmak, görsel ve işitsel ayrımlaştırma becerilerini geliştirmek, el - göz koordinasyonu ve çizgileri doğru yönde yazma çalışmaları ile ilkokula hazır hale getirmektir.

Anaokulumuzda temel amacımız çocuklarımızın zihinsel, duygusal, sosyal, fiziksel gelişimi destekleyen programlar yardımıyla ön yeterlilik kazandırılarak ilköğretime hazırlamaktır.

Anaokulumuzda MEB müfredatı, çoklu zeka teorisi ile entegre edilerek yürütülür. Düşünen, araştıran, sorgulayan bireyler yetiştirmeyi hedefleyerek öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine göre gelişim alanlarına yönelik öğrenme ortamları oluşturarak, aktif öğrenmeleri sağlanır. Öğrencilerin beceri ve yeterliliklerini geliştirebilecek, çocuk merkezli bir program uygulanır.

GEMS PORGRAMI -FEN VE MATEMATİKTE BÜYÜK ARAŞTIRMALAR

GEMS Programı (Great Explorations in Math and Science) ile öğrencilerimizin temel fen ve matematik kavramlarını anlama­ları, günlük yaşamlarında ihtiyaç duydukları sorgulama alışkan­lığını edinmeleri sağlanır.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Anaokulumuzda değerler eğitimi programı düzenli ve sistemli bir program dahilinde okul öncesi eğitim müfredatına entegre edilerek uygulanmaktadır. Değerler eğitiminin önemine inanan anaokulumuz, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmeyi amaçlam­aktadır. Bu bağlamda öğrencilerimizin kişilik ve sosyal gelişimine yön veren değerler belirlenmekte ve bu değerler, yapılan plan­lama dâhilinde eğitsel oyun, işbirliğine dayalı grup çalışmaları, çoklu zekâ, örnek olay incelemesi ve dramatizasyon yöntemleri kullanılarak öğrencilerimize kazandırılmaktadır.

AİLE KATILIMI 

Uğur Koleji Anaokulumuzda daha etkin ve daha kalıcı bir eğitim öğretim ortamı hazırlamak için aile katılımı önemli bir yer tutmaktadır. Ailelerin katılım etkinlikleri ile ailelerimizi eğitim programımıza dahil etmeyi, öğretimi daha etkili hale getirmeyi, çocuğun evdeki öğrenme ortamlarını zenginleştirmeyi ve daha işlevsel hale getirmeyi ayrıca aile içi iletişimi kuvvetlendirmeyi amaçlamaktayız.İlkokula Adım Adım

Kavram gelişimini destekleme, sayma, eşleştirme, sınıflama gibi matematiğe temel teşkil eden becerilerini geliştirme, el - göz koordinasyonu ile çizgileri doğru yönde çizme, konum ve yönlerle ilgili farkındalıklarını arttırma, görsel ve işitsel becerilerini geliştirme çalışmalarıyla öğrencilerimiz, ilkokula hazır hale getirilmektedir.

KODLAMA DERSLERİYLE ÖĞRENCİLERİMİZE 21.YÜZYIL BECERİLERİ KAZANDIRIYORUZ

Anaokulu öğrencilerimizi dijital çağa hazırlamak, yaratıcılık, problem çözme, algoritmik düşünme gibi 21.yy. becerilerini kazandırmak için anaokulundan itibaren kodlama eğitimi

vermekteyiz. Bu kapsamda kullandığımız Code.org, The foos, Kodable gibi oyun tabanlı kodlama platformlarıyla öğrencilerin bilişsel becerilerini güçlendiriyoruz.

kty_8769_kty_8820_

BRANŞ DERSLERİ

SATRANÇ dersinde, çocukların pratik düşünebilme ve muhakeme becerilerini desteklemek amaçlanır.
BİLGİSAYAR dersi, bilgisayar  Laboratuarımızda eğitici aynı zamanda da eğlenceli programlar ve oyunlarla desteklenir.
BEDEN EĞİTİMİ- SPOR  dersinde çocuklar; top oyunları, koordinasyon, denge ve kas kontrolü çalışmaları yapar.
YÜZME dersleri sayesinde Tüm kasları koordineli bir şekilde çalıştıran çocukların, özgüven ve duygusal-sosyal gelişimlerine de katkı sağlanır.
GÖRSEL SANATLAR derslerimiz ile, Çocukların yaratıcılık becerilerini geliştirmeye yönelik yürütülen  anaokulumuzda özgür düşünen, farklı bakış açılarına sahip ve kendini iyi ifade edebilen bireyler yetiştirilir.
MÜZİK dersinde, el ve ritim aletlerini kullanarak, çocukların ritim algılarını keşfedip geliştirmesi hedeflenir.
DRAMA ÇALIŞMALARI ile; çocuğun kendini keşfetmesi, tanıması, ifade etmesi ve kendini başkalarının yerine koyabilmesine ( empati kurabilmesine ) ortam sağlanır

kty_8913_kty_8671_

OKUL GEZİLERİ

Her yaş grubunun gelişim özellikleri ve ihtiyaçları doğrul­tusunda geziler düzenlenir. Bu gezilerde öğrencilerimize grupla hareket etmenin prensipleri öğretilir, öğrencilerin dış mekanlardan faydalanarak sosyalleşmeleri sağlanır. Eğle­nirken öğrenmeleri hedeflenir.

20171110_105816

SAĞLIKLI BESLENME

Çocuklarımızın eğitimi önemli olduğu kadar düzgün bir şekilde beslenmesi de bizim için çok önemli. Çocuklarımızın, günlük kalori ihtiyaçları gıda mühendisleri tarafından hesaplanarak menüler hazırlanır. Öğrenciler­imize sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere üç ayrı öğün sunulur. Yemek listeleri aylık olarak hazırlanır ve velilerimize dağıtılır

GÜVENİLİR ULAŞIM

Öğrencilerimiz okulumuza ait özel servis araçları ile evlerinden servis hostesleri tarafından teslim alınır ve güvenli bir şekilde okula ulaştırılır. Okul çıkış saatlerinde ise öğrencilerimiz sınıf öğretmenleri tarafından servislere teslim edilerek aynı araçlarla ev­lerine ulaştırılır.

REHBERLİK HİZMETLERİ

Uğur Koleji Anaokulunda rehber­lik çalışmaları öğrencilerin okula başladıkları ilk günden itibaren, her bir öğrencinin duygusal, sosyal ve bilişsel süreçlerinin takibi ile başlar ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusun­da bireysel destek çalışmaları ile yürütülür.

img_1323