Florya Anaokulu

0212 592 8844

 • Adı Soyadı : Sevim BUDUN
 • Branşı : Felsefe
 • Görevi : Okul Müdürü
 • Mezun Olduğu Üniversite : İstanbul Üniversitesi
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 5 Yıl / 24 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Hazal ÇELİK
 • Branşı : Okul Öncesi Eğitim
 • Görevi : Ana Sınıfı Koodinatörü
 • Mezun Olduğu Üniversite : .
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 3 Yıl / 14 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Büşra KIRKAN
 • Branşı : Okul Öncesi Eğitim
 • Görevi : Ana Sınıfı Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : .
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 3 Yıl / 14 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Sinem Nergiz GÜR
 • Branşı : Okul Öncesi Eğitim
 • Görevi : Ana Sınıfı Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : .
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 3 Yıl / 14 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Yağmur GÜRCÜ
 • Branşı : Okul Öncesi Eğitim
 • Görevi : Ana Sınıfı Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : .
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 3 Yıl / 14 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Fatoş ÖZKAN
 • Branşı : Okul Öncesi Eğitim
 • Görevi : Ana Sınıfı Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : .
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 3 Yıl / 14 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Büşra ÖZ
 • Branşı : İngilizce
 • Görevi : İngilizce Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : .
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 3 Yıl / 14 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Ebru AKYILDIRIM
 • Branşı : Bilişim Teknolojileri
 • Görevi : Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : İstanbul Kültür Ünv
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 7 Yıl / 18 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Nilay AKBULUT
 • Branşı : Resim iş
 • Görevi : Görsel Sanatlar Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : Abant İzzet Baysal Ünv
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 8 Yıl / 10 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Fikret Bora BOZDOĞAN
 • Branşı : Beden Eğitimi
 • Görevi : Beden Eğitimi Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : .
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 3 Yıl / 14 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Onur SÜLEN
 • Branşı : Müzik
 • Görevi : Müzik Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : .
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 3 Yıl / 14 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Cerennur KOSKA
 • Branşı : Rehberlik
 • Görevi : Koordinatör Rehber Öğretmen
 • Mezun Olduğu Üniversite : İstanbul Kültür İnv.
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 4 Yıl / 5 Yıl
MESAJ GÖNDER