Florya Anaokulu

0212 592 8844

 • Adı Soyadı : Osman ÇEBİ
 • Branşı : Matematik
 • Görevi : Okul Müdürü
 • Mezun Olduğu Üniversite : K.T.Ü. Fatih Eğt. Fak. + Anadolu Üniv.
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 19 Yıl / 43 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Serpil YILMAZ
 • Branşı : Okul Öncesi Eğitim
 • Görevi : Ana Sınıfı Koodinatörü
 • Mezun Olduğu Üniversite : Anadolu Üniversitesi
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 11 Yıl / 33 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Handan MÜRTEZE
 • Branşı : Okul Öncesi Eğitim
 • Görevi : Ana Sınıfı Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : Anadolu Üniversitesi
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 15 Yıl / 24 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Aslı İNAN
 • Branşı : Okul Öncesi Eğitim
 • Görevi : Ana Sınıfı Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : Marmara Ünivesitesi
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 13 Yıl / 16 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Mevlüde Elif Özalp sAVAŞÇIOĞLU
 • Branşı : Okul Öncesi Eğitim
 • Görevi : Ana Sınıfı Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : Marmara Üniversitesi
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 7 Yıl / 10 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Ebru AKYILDIRIM
 • Branşı : Bilişim Teknolojileri
 • Görevi : Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : İstanbul Kültür Ünv
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 3 Yıl / 14 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Kardelen Buse GÜLTEKİN
 • Branşı : İngilizce
 • Görevi : İngilizce Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : İstanbul Aydın Ünv.
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 4 Yıl / 4 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Nadin KİTAPCİYAN
 • Branşı : İngilizce
 • Görevi : İngilizce Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : Yeditepe Üniversitesi
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 4 Yıl / 4 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Nilay AKBULUT
 • Branşı : Resim iş
 • Görevi : Görsel Sanatlar Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : Abant İzzet Baysal Ünv
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 4 Yıl / 6 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Nehir Dalga Türeyen
 • Branşı : Beden Eğitimi
 • Görevi : Beden Eğitimi Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : .
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 4 Yıl / 10 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Gülnur GÜNAY
 • Branşı : Beden Eğitimi
 • Görevi : Beden Eğitimi Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 4 Yıl / 6 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Hüseyin ÇİFTÇİ
 • Branşı : Beden Eğitimi
 • Görevi : Beden Eğitimi Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : Trakya Üniversitesi
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 4 Yıl / 4 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Ferhan UZ GÜÇLÜ
 • Branşı : Rehberlik
 • Görevi : Koordinatör Rehber Öğretmen
 • Mezun Olduğu Üniversite : Marmara Üniversitesi
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 11 Yıl / 21 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Gökben DERVİŞ
 • Branşı : Drama
 • Görevi : Drama Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : .
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 4 Yıl / 6 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Adnan YALÇIN
 • Branşı : Satranç
 • Görevi : Satranç Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : .
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 7 Yıl / 15 Yıl
MESAJ GÖNDER