Florya Anaokulu

0212 592 8844

 • Adı Soyadı : Sevim BUDUN
 • Branşı : Felsefe
 • Görevi : Okul Müdürü
 • Mezun Olduğu Üniversite : İstanbul Üniversitesi
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 3 Yıl / 22 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Serpil YILMAZ
 • Branşı : Okul Öncesi Eğitim
 • Görevi : Ana Sınıfı Koodinatörü
 • Mezun Olduğu Üniversite : Anadolu Üniversitesi
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 13 Yıl / 35 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Nazik KARADEMİR
 • Branşı : Okul Öncesi Eğitim
 • Görevi : Ana Sınıfı Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : Fatih Ünv. Meslek Yüksel Yüksekokulu
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 2 Yıl / 10 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Nurşen DEĞİRMENCİ
 • Branşı : Okul Öncesi Eğitim
 • Görevi : Ana Sınıfı Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : Sakarya Ünv.
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 2 Yıl / 8 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Beyza KARAMAN
 • Branşı : Okul Öncesi Eğitim
 • Görevi : Ana Sınıfı Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : Beykent Ünv.
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 2 Yıl / 5 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Jack RAVENSCROFT
 • Branşı : İngilizce
 • Görevi : İngilizce Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : Yükseköğretim Kurulu Denklik Belgesi
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 2 Yıl / 12 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Ebru AKYILDIRIM
 • Branşı : Bilişim Teknolojileri
 • Görevi : Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : İstanbul Kültür Ünv
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 5 Yıl / 16 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Nilay AKBULUT
 • Branşı : Resim iş
 • Görevi : Görsel Sanatlar Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : Abant İzzet Baysal Ünv
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 6 Yıl / 8 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Serap BENK
 • Branşı : Beden Eğitimi
 • Görevi : Beden Eğitimi Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : Abant İzzet Baysal Ünv.
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 2 Yıl / 8 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Umut ÇİÇEK
 • Branşı : Müzik
 • Görevi : Müzik Öğretmeni
 • Mezun Olduğu Üniversite : Haliç Ünv.
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 2 Yıl / 16 Yıl
MESAJ GÖNDER
 • Adı Soyadı : Cerennur KOSKA
 • Branşı : Rehberlik
 • Görevi : Koordinatör Rehber Öğretmen
 • Mezun Olduğu Üniversite : İstanbul Kültür İnv.
 • Okul / Mesleki Kıdemi : 2 Yıl / 3 Yıl
MESAJ GÖNDER