Florya İlkokulu

0212 592 8844

Drama

YARATICI DRAMA KULÜP DERSLERİ

Yaratıcı drama çocukların hayal gücünü geliştiren, yaşamı ve kendini alımlanmasına, bilinçlenmesine olanak sağlayan oyun yöntemiyle öğrenme aracıdır. Yaratıcı drama eğitimiyle çocuklar bir durum, olay ve konuya farklı açılardan bakabilmeyi ve çözüm odaklı olmayı öğrenirler. Bunun yanı sıra bir grup etkinliği olan yaratıcı dramayla grup içinde var olabilmeyi, empatiyi, eleştirilme korkusu olmadan kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmeyi özümserler. Hayatın içinde olan bütün olay ve olgular, masallar, hikayeler, gibi sözel türlerden ve sinema, resim, tiyatro gibi görsel sanatlardan beslenerek yaratıcı dramanın konularını, içeriğini oluşturabilir. Özü doğaçlama tekniğine dayalı olan yaratıcı drama bir bakıma çocuğun içsel yolculuğuna da rehberlik eder.

Kukla, masal anlatıcılığı, pandomim, şiir dramatizasyon, ses-konuşma diksiyon,  rol oynama gibi sahne sanatlarını kapsayan dallar, yaşamın her alanından beslenen yaratıcı drama derslerimizin içeriğini oluşturur. 

kty_8558kty_8625