Florya İlkokulu

0212 592 8844

Görsel Sanatlar Bölümü

GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ

Sanat bireysel açıdan duyguların düşüncelerin, hayallerin ve  insanın kendini ifade etmesinin bir aracı;toplumları kaynaştırmada  bütünleyici yönü ile önemli bir toplumsal kültür dinamiğidir. 
Sanat eğitimi,bireye çağdaş yaşama ve özgür düşünme olanağı kazandırır. İnsanlar arasında hoşgörü ve saygı kavramlarının anlam kazanmasına imkan sağlar. 
Görsel sanatlar eğitimi bireyin kendi kültürünü tanıyıp ona sahip çıkmasını ve çağdaş dünyaya paralel bir yaşam tarzını bizlere sunar.

             72196-230_resize72196-222_resize

GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN AMAÇLARI:

 • Özgün tasarımlar üretmek
 • Doğayı ve çevreyi gözlemleme duyarlılığı kazandırmak
 • Öğrencilerin görsel sanatsal yolları ile kendini ifade etmesini sağlamak
 • Ulusal ve evrensel değerleri tanıyabilme ve değerlendirme bilincini kazandırmak
 • İşbirliği yapma, paylaşma,sorumluluk alma kendi işine saygı duyduğu gibi başkalarının işine de saygı duyma bilincini kazandırmak 
 • Öğrencinin algı birikimini, yaratıcılığını ve hayal gücünü geliştirmek
 • Görsel sanatları gözlemlediği zaman bir sanat eserini izlerken, ondan haz alabilme ve bilgi birikimine dayanarak değerlendirebilmek.
 • Öğrenciye kendini ifade etme sürecinde çıkacak sorunlara teknik çözümler üretebilme becerisi ve güveni kazandırmak

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN İLKELERİ:

 • Her çocuk yaratıcıdır
 • Her çocuk farklı algı, bilgi, sevgi ve duygu dünyası ile deneyime sahiptir
 • Uygulamalarda görsel sanatlar alanına yönelik iki ve üç boyutlu çalışmalar ile çoklu ortam çalışmalarına yer verilir
 • Görsel sanatlar dersi diğer disiplinlerle birlikte eğitsel amaçlardaki bütünlüğü kurmaya veya bireyin kendini gerçekleştirmesine katkıda bulunur.
 • Görsel sanatlar dersi çocuğu temel alır; öğretme, öğrenme süreci çocuğun kendine özgü algılama ve gelişim basamaklarına göre düzenlenir.

Okulumuzda anasınıfından sekizinci sınıfa kadar öğrenim gören tüm öğrencilerimizin yapmış oldukları sanatsal çalışmaları, yıl içinde yapmış olduğumuz sergi takvimine göre okul lobisinde sergilenmektedir. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen resim yarışmalarına katılım sağlanmaktadır.Okulumuz öğrencileri bugüne kadar düzenlenen birçok yarışma sonucu madalyalar ve değişik derecede ödüller kazanmışlardır.

72196-246_resize72196-235_resize