Florya İlkokulu

0212 592 8844

Rehberlik Birimi

 

      REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİMİZİN İŞLEYİŞİ VE FAALİYETLERİ

rehberlİk servİsİ web resİm 4      Kurumumuz öğrenci kabul sürecinde düzenli ve titiz bir çalışma sergilemektedir. Servisimiz elemanları öğrenci kabul komisyonunda aktif olarak rol almakta, hafta sonu ve yaz tatili süresince de komisyondaki görevini aksatmadan yerine getirmektedir.

     Öğrenci alımlarında anasınıfı ve 1. Sınıfa kabul edilecek aday öğrencilere , o yaş döneminde sahip olması gereken kavram ve becerileri taşıyıp taşımadığını ölçen bir mülakat formu uygulanır. Testten başarıyla geçen aday öğrenci, uzmanın sosyal, duygusal gelişimiyle ilgili gözlemlerinden de olumlu puan alabilirse anasınıfı ya da 1. Sınıfa kabul edilebilir .

      Aday öğrencilere uygulanan test formları ancak bilişsel (zihinsel)gelişimi ölçebilecek şekilde düzenlenmiştir. Ancak sonuca ulaşma için tek başına yeterli değildir. Formu uygulayan uzmanın görüşleri ile test sonucu birleşince öğrenme bozukluğu, otizm, zeka geriliği, hiperaktivite gibi bazı durumlar tespit edilebilir. Özel durumu saptanan aday öğrenciler mülakattan başarıyla geçememekle birlikte; aileleri ,izlemeleri gereken yol ve çocuklarının almaları gereken eğitim hakkında servisimiz uzmanları tarafından ayrıntılı olarak bilgilendirilirler.

      ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Bireysel rehberlik

Öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir.

 • Aşırı hareketlilik,
 • Uyum problemleri
 • Ailevi sorunlar,
 • Duygusal problemler,
 • Kardeş kıskançlığı,
 • Korkular, kaygılar ve tikler,
 • Konuşma bozuklukları,
 • Alt ıslatma,
 • Ailede kayıplar,
 • Anne-baba ayrılığı
 • Tırnak yeme,
 • Öğrenme bozukluğu,
 • Arkadaşlık problemleri
 • Sınav kaygısı,
 • Ders başarısı,
 • Anne-baba tutumları,
 • Ergenlik problemleri...vb.. 

      EĞİTSEL REHBERLİK

rehberlik servisi web resim 7      Her öğrenciye, kendine özgü yetenek, ilgi, mesleki değer, başarı ve motivasyonu oranında eğitim-öğretim uygulamalarıyla uyum sağlaması, özelliklerine ve gelişimine uygun programlara yönelmesi için gerekli hizmetler verilir.

 • Kulüp çalışmalarında servisimize önemli rol düşmektedir. Öğrencilerin kendilerini tanımaları ve çeşitli etkinliklere yönlendirilmeleri ve alışmaları sürecinde servisimiz aktif olarak görev yapar.
 • Öğrencilerin etkili öğrenme ve ve çalışma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için çalışma grupları oluşturulur.
 • Sınıfta dikkat eksikliği olan öğrenciler tespit edilerek 5. Sınıfa kadar dikkat geliştirici çalışmalara katılmaları sağlanır.
 • Yapılan grup çalışmalarında motivasyonlarını destekleme ve artırma çalışmaları yapılır.
 • Küçük yaştan itibaren öğrencilerimizin kendilerini, ilgi ve yeteneklerini tanımalarıyla ilgili çalışmalar yapılır.  Bu çalışmalar 8. Sınıfta yoğunlaşır. Çeşitli test ve tekniklerle öğrencilerin yetenek ve ilgilerini keşfetmeleri sağlanır, özelliklerine uygun üst öğretim kurumlarına yönlendirilmede rehberlik sağlanır.

MESLEKİ REHBERLİK

rehberlik servisi web resim 6

Eğitim sürecinde her öğrenciye; mesleki tercih yapması, kendine uygun mesleğe yönelmesi; iş yaşamına ve mesleğe hazırlanması için gerekli rehberlik ve danışma hizmeti verilir.

 • Grup rehberliği ve bireysel danışmanlıkla öğrencinin kendini tanıması ve kendine uygun meslekler konusunda farkındalık kazanması sağlanır.
 • Düzenlenen çeşitli etkinliklerle öğrencilerin güncel ve nitelikli meslekler konusunda bilgilenmeleri sağlanır.
 • Öğrenciye ve velisine; öğrencinin özellikleri, iş dünyası, meslekler ve bunları edinme yollarına ilişkin güncel bilgiler sistemli olarak aktarılır.

      BİREYİ TANIMAK

      Eğitsel,mesleki ve bireysel rehberlik hizmetlerinin sistemli, sağlıklı ve öğrencinin özellik ve gereksinimlerine uygun şekilde verilebilmesi için bireyi tanıma çalışmaları yürütülür.

 • Çeşitli anket, form ve test çalışmalarıyla öğrenciler daha yakından tanınır.
 • Çeşitli rehberlik ve anket çalışmalarıyla öğrencilerin sosyal durumları ve arkadaşlık ilişkileri konusunda ayrıntılı bilgi edinilir.Gerekli görülürse kaynaştırma grupları uygulanır.

Bu çalışmalarda öğrencinin de kendini tanıması amaçlanır

      GRUP REHBERLİĞİ ETKİNLİKLERİ

rehberlİk servİsİ web resİm 3      Eğitsel ve mesleki rehberlik ile öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak olarak grup rehberliği etkinlikleri düzenlenir. Bu çalışmalarda çeşitli hedeflere yönelik konular işlenir:

 • Öğrencilere sorumluluk duygusunu kazandırmak,
 • Öğrencilerde karar verme becerilerini geliştirmek,
 • Öğrencilerde problem çözme becerilerini geliştirmek,
 • Öğrencilerin zamanlamanın önemini kavramalarını sağlamak,

      CİNSEL GELİŞİM DÖNEMLERİYLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİCİ TOPLANTILAR

rehberlİk servİsİ web resİm      Kurumumuzda rehberlik servisi tarafından her yıl düzenli olarak 5. Sınıf kız öğrencilerine ve 6. Sınıf erkek öğrencilerine cinsel gelişim dönemleriyle ilgili bilgilendirici grup rehberliği çalışmaları yapılmaktadır.  Bu çalışmalarda;

 1. Öncelikle ergenin yanlış kaynaklardan bilgi edinmesini önlemek
 2. Ergene yaşayacağı cinsel değişimle ilgili doğru ve yeterli bilgileri verebilmek,
 3. Ergenin kendini suçlu, günahkar, pis vb. hissetmesini önlemek, karmaşık duygularıyla başa çıkmasında yardımcı olmak,
 4. Merak ettikleri hakkında doğru ve yeterli bilgiyi verirken, yanlış bilgilerini de düzeltmek.
 5. Ergene bedenindeki ve duygularındaki değişimin normal ve sağlıklı olduğunu anlatmak,
 6. Henüz yaşamadıklarıyla ilgili bilgi verip, hazır hale getirmek.  Böylelikle korku ve endişelerini azaltmak  amaçlanmaktadır.

      EBEVEYNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Konferans ve seminer çalışmaları

Servisimiz öğrenci çalışmalarına olduğu kadar veli eğitimlerine de ağırlık vermektedir. Her yıl düzenlediğimiz “Etkili Ebeveynlik Eğitimi “ çalışmalarına bugüne kadar yüzerce velimiz katılarak sertifika edinmişlerdir. Sloganımız  ise şudur:

      “MUTLU ÇOCUKLAR MUTLU AİLELERDE YETİŞİR”