Florya İlkokulu

0212 592 8844

Okul Öğrenci Başkanlığı

 

OKUL ÖĞRENCİ BAŞKANLIĞI 

2018-2019 eğitim öğretim yılı okul öğrenci başkan adaylarımız: 8A sınıfından  Hasan Eralp Bircan, 8B sınıfından Sarp Gürkan Günay,  8C sınıfından Bora Sağlık, 8D sınıfından  İlayda Naz Gören,  8E sınıfından Ayşe Eslem Duran olmuşlardır. Adaylarımız okul kamuoyuna kardeşlik, dostluk içinde bir propaganda süreci yaşatmışlardır. Her birine bu konuda gösterdikleri hassasiyet ve medeni cesaretleri için teşekkür ederiz. 12 Ekim Cuma günü öğrencilerimiz demokrasi bilinciyle oylarını kullanmışlar ve başkanlarını seçmişlerdir.

2018-2019 eğitim öğretim yılı okul öğrenci başkanımız 8D sınıfından İLAYDA NAZ GÖREN olmuştur. 

             7/A SINIFI TEMSİLCİSİ:  AZRA ÖZKAN

            5/A  SINIFI TEMSİLCİSİ: MERT PİLGİR

            4/E SINIFI TEMSİLCİSİ:  HİKMET TUNÇ ÖZGÜN

            3/C SINIFI TEMSİLCİSİ: MERVE KAHYALAR

            1/B SINIFI TEMSİLCİSİ: IRMAK KARABATAK

img_1437photo-2018-10-15-13-55-15

Okul Öğrenci Başkanlığı

Okul Öğrenci Başkanlığı, demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için bireylerin sahip olması gereken bilincin, sorumluluk duygusunun ve değerler sistemine saygının okul yıllarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine yardımcı olacak bir uygulamanın hayata geçirilmesi amacı ile kurulmuştur.

Okul Öğrenci Başkanlığı tüm öğrencilerin oyları ile seçilen 1 başkan ve her sınıf öğrencilerinin oyları ile seçilen sınıf temsilcisi üyelerden meydana gelir.

Okul Öğrenci Başkanlığının Görevleri :

 • Okul Yönetimi ile öğrenciler arasında kaliteli iletişimin kurulmasına yardımcı olmak,
 • Okuldaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinde mükemmele ulaşabilmek için okul yönetimi ile ortak projeler geliştirmek, geliştirilen projelerin uygulanmasında okul yönetimine yardımcı olmak,
 • Okul öğrencilerinin birlik ve bütünlüğü ile mutluluğunu hedefleyen plan ve projeler oluşturmak, oluşturulan projeleri okul yönetimine sunmak, geliştirilen projelerin uygulanmasında okul yönetimine yardımcı olmak,
 • Sınıf temsilcileri tarafından kendi sınıflarına ait öğrenci sorunlarını okul yönetimine aktarmak, çözüm önerilerinde bulunmak, çözüm adına alınan kararları uygulama konusunda okul yönetimine yardımcı olmak,
 • Okul bünyesinde sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif etkinliklerin planlanması ve hayata geçirilmesi aşamasında okul yönetimi ile ortak çalışma yürütmek,
 • Okul bünyesinde ya da çevresinde düzenlenen sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif etkinliklerin öğrencilere duyurulmasını sağlamak, okul yönetimi ile ortaklaşa çalışarak öğrencilerin bu tür etkinliklere katılımını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,
 • Öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak amacıyla okul bünyesinde çeşitli faaliyetler planlamak, okul dışında çevre ile ilgili etkinliklere öğrencilerin katılımını sağlamak için okul yönetimi ile ortak tedbirleri almak,
 • Öğrencilerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma konularında bilgilendirilmelerini sağlamak, gerekli durumlarda ilgili çalışmalara öğrencilerin gönüllü katılımlarını sağlamak amacıyla okul yönetimi ile ortak tedbirleri almak,
 • Okula yeni katılan öğrencilere yönelik Rehberlik Servisi ile ortaklaşa oryantasyon çalışmaları planlamak,
 • Okul bünyesinde süreli ve süresiz yayın çalışmalarını Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri ile ilgi duyan öğrenciler ile birlikte yürütmek,
 • Öğrencilerin kütüphane kullanımı konusunda bilgilendirilmesi, nitelikli okur kimliği kazanmalarını sağlayıcı etkinlikler planlamak,

OKUL MECLİS BAŞKANLIĞI VE ÜYELERİ

- Başkan Talha Yusuf BEŞKARDEŞ 8-D
- 7. Sınıf Temsilcisi  ALPER EZGİN 7/B - ATABERK BİLGİN 7/C
- 7. Sınıf Temsilcisi  Nehir ÖZ 7/B
- 6. Sınıf Temsilcisi  MUSTAFA ÖZCAN 6-C
- 5. Sınıf Temsilcisi  ZEYNEP AĞAOĞLU 5-A - NEHİR KARAOĞUZ 5-B
- 4. Sınıf Temsilcisi  ÖMER FARUK AKYAR  4-A
- 3. Sınıf Temsilcisi  RÜZGAR ZEYTÇİOĞLU  3-G - ATAKAN TÜRKÖZ 3-H
- 2. Sınıf Temsilcisi  ASYA LAMBA  2-D - MERT COŞKUN 2-E