Florya İlkokulu

0212 592 8844

Yabancı Diller Bölümü

FELSEFEMİZ

Kendi kültürünü bilen diğer kültürlerin de farkında olup onlara saygılıyla yaklaşan, dünya ile iletişim içinde, çağdaş, yaratıcı, gelişime açık, tüm dil becerilerini ( dinleme, konuşma, okuma, yazma )etkin bir şekilde kullanabilen bireyler yetiştirmek.

72196-177_resize
DİL EDİNİM PROGRAMI

Uğur Kolejinde  yabancı dil olarak verilen İngilizce eğitimi anasınıfı ve eğitim programlarının uygulandığı 1, 2 ve 3. sınıflarda "DİL EDİNİM PROGRAMI" adı altında diğer dersler ile de bağlantılı şekilde oyun, şarkı, kukla, drama, TPR, rol alma-canlandırma, story telling(hikâye anlatımı) vb yollar ile yapılmaktadır. 

Bu amaçla, dinleme ve dinlediğini anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek böylelikle konuşma ürkekliği denilen engeli aşmak, canlı hareket halindeki sözcüklerin öğretimine ağırlık vermek ve dilde akıcılığı sağlamak, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. 

DİL EDİNİMİ VE ÖĞRETİMİ

Bilinçliliğin devreye girdiği-soyut kavramlarla düşünebilme yetisinin kullanılmaya başlandığı ve öğretim programlarının başladığı 4. sınıftan itibaren DİL EDİNİMİ ve ÖĞRETİMİ beraberce yürütülmekte olup yine dinleme ve dinlediğini anlama, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra, bilinçliliğin devreye girdiği dil bilgisi öğretimine başlanmaktadır. 

72196-73_resize


YÖNTEM 

Dilbilgisi öğretiminde de öğrenmeyi öğrenme'den hareketle, dilbilgisi kurallarının öğrenciler tarafından bulunup ortaya çıkarılmasının sağlanması esas alınmaktadır. 
Çünkü yine amaç sadece öğrencilerin kural ezberlemesi değil, kuralları uygulayabilmesidir. Bu programların uygulanmasında duruma denk düşen farklı yöntem ve teknikler kullanmak gereklidir. Bu yöntem ve tekniklerin merkezinde de yine ' öğrenci' vardır. 
 
Yabancı dil dersleri farklı kişilikler, öğrenme biçimleri ve farklı zekâ çeşitlerinden öğrenciler göz önüne alınarak planlanır.

Öğrencilerin seviyelerine ve programın özelliklerine göre belirlenmiş olan materyaller ile sözlü iletişimi güçlendirmek ve doğal bir ortam sağlayabilmek amacıyla TV, bilgisayar, internet, akıllı tahta gibi teknolojiler ve görsel-işitsel araçlar da etkin bir şekilde kullanılmaktadır. 


SEÇMELİ DERSLER
Alanlarında uzman Türk ve yabancı öğretmenler tarafından yapılmakta olan İngilizce öğretimine 6. sınıftan itibaren seçmeli Almanca ve İspanyolca dersleri eklenmektedir.