Florya Lisesi

0212 592 8844

Anadil Bölümü

 “Yaşamı güzelleştiren, insanı hayata bağlayan, öz duygularla zenginleştiren bir sanattır  edebiyat.”

img_7617

          Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında, yaşamı geçmişten geleceğe gerçekçi açılımlarla kavrayabilen bireyler yetiştirmek ve onlara “UĞUR” kimliği kazandırmak Özel Uğur Anadolu Lisesi olarak temel felsefemizdir. İnsana, doğaya ve çevresine duyarlı, çağdaşlığı yaşam biçimi olarak özümsemiş gençlerden oluşan öğrencilerimizi evrensel  ve  aydın bireyler olarak yeni bir yaşama  hazırlarken Ana Dil Bölümü olarak onların  ana dillerine hakim, farklı kültürlere hoşgörülü , analitik düşünebilen , edebiyat ve sanatla ilgili, etik değerleri benimsemiş olmalarını amaç ediniriz.

          Özel Uğur Anadolu Lisesinde entelektüel  bireyler yetiştirilirken  onların hayatlarında yeni bir pencere açmak için edebiyat dil ve anlatım derslerinde  öğrenciye öncelikle edebi bir duyuş ,düşünüş  kazandırılır.Edebi metinler yazar-eser-dönem bütünlüğü içinde belgeseller,biyografiler,filmler ve kitaplarla  desteklenir.

          Dersler 40 dakikayla sınırlı kalmaz,kitap yorumları ,edebi  tartışmalar teneffüslere, yemek molalarına taşınır.Yazarların hayatını yakından tanımak ,tanıtmak için hazırlanan panolar , gidilen müzeler ve akşam saatlerinde izlenen tiyatrolarla  da öğrenciler  farklı  hayatlara dair yeni  bakış açıları kazanırlar. Uğur Koleji Konferans Salonunda düzenlenen anma törenleri,yapılan münazaralar, sahnelenen şiir dinletileri , müzikaller,tiyatrolar da öğrencileri özgüveni perçinlenirken onlara kendi  yetenekleriyle   tanışma olanağı sunulur.

img_9277

9-10-11 ve 12. sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı dersleri sebep sonuç ilişkisi içersinde, yaşamla ilişkilendirilerek öğrencilere özümsetilirken derslerde anlatılan konular 16.00’dan sonra etüt saatleriyle de pekiştirilmektedir. TYT ve AYT çalışmaları 9. sınıftan itibaren başlatılıp, 12. sınıfta da tüm konuların genel tekrarları kitapçıklarla, power point sunularla desteklenerek yapılmaktadır. Haftalık-aylık konu tarama testleri, deneme sınavları ve  yazılıların  ölçümleriyle velilerimiz bilgilendirilmekte, ölçme değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilere konu tekrarı kapsamında bire bir etütler uygulanmaktadır.

           Tüm bunların yanında en büyük amacımız, nitelikli okurlar yetiştirmektir. Çünkü okuyan bir birey ana dilinin zenginliğinin bilincindedir.Türkçeyi,doğru ve güzel kullanır.Okuyan öğrenci; sorar, araştırır, öğrenir, dogmaları kabullenmez, veriler ışığında hareket eder.Sadece satırları değil,satır aralarında söylenmek istenenleri de doğru olarak algılar.Öğrenciye kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan Ana Dil Bölümü tarafından  tatil ve sene içi kitap listeleri hazırlanır.Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı dersinin sınavlarında  kitap sorularıyla da sınanırlar.Türk ve Dünya edebiyatından  okuduğu eserleri Ana Dil Bölümünün hayata geçirdiği “ Bir Kütüphane Kuralım  Hayalleri Zenginleştirelim” sosyal sorumluluk projesi kitap kampanyasına bağışlayarak kitap sevgisini paylaşırlar.Uğurlu kitapseverler  geleceğe yaktıkları bu ışıkla hayatı aydınlatırlar.