Florya Lisesi

0212 592 8844

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ İLKELERİ

rehberlik

 • Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir, Rehberlik servisi bireyin seçimlerini doğru yapabilmesinde ve tüm alternatifleri değerlendirebilmesinde rehberlik eder.
 • İnsan saygıya değer bir varlıktır.
 • Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak isteğe bağlıdır.
 • Rehberlik hayat boyu yararlanılabilecek bir hizmettir.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde gizlilik esastır.
 • Rehberlik tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
 • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ilgililerin işbirliği ile yürütülmelidir.
 • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri hem bireye hem de topluma karşı sorumludur.
 • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.
 •  Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR:

 1. EĞİTSEL REHBELİK ÇALIŞMALARI:

 • Okula yeni başlayan öğrencilerimiz için oryantasyon çalışmaları yaparak, okula en kısa sürede uyum sağlamalarına yardımcı olunur.
 • Öğrencileri çok yönlü tanıma amacıyla test ve envanterler uygulanarak, sonuçları değerlendirilir, öğrencinin özel dosyasında bu bilgiler arşivlenir, sonuçlarına yönelik gerekli önlemler alınır.
 • Bireysel çalışmalar ve grup sunumları yapılır.
 • İlgi ve yetenek tespitine yönelik çalışmalar yapılır ve anketler uygulanarak sonuçları öğrenci ve veliyle paylaşılır.
 • Sınav Kaygısı, Problem Çözme Becerileri, Etkili İletişim Becerileri,  Dikkat ve  Konsantrasyon,  Verimli Ders Çalışma Teknikleri konularında bireysel ve grup çalışmaları yapılır. Öğrenciler bu konularda takip edilir.
 • Akademik başarı takibinde öğrencilerimizin sınav sonuçları ve ders içi durumları takip edilerek bu konuda öğrencilerle bireysel görüşmeler ve sınıf içi çalışmalar yapılır. Akademik Danışmanları ve Brans öğretmenleriyle birlikte öğrenci özelinde bir yol haritası oluşturulur.  

2. MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI:

 • 10. Sınıf öğrencilerinin ders grubu seçimi öncesi meslekler hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla yapılan ve öğrencilere 1 tam gün staj imkanı tanıyan “Mesleğimi Tanıyorum” etkinliği
 • Meslek tanıtım bültenleri
 • 11. Sınıf öğrencilerine yönelik akademisyenler ve mezunlarımızın desteği ile yılda iki kez hazırlanan Meslek Tanıtım Günleri etkinliği
 • Çok sayıda üniversitenin konuk olduğu “Üniversiteler Fuarı” etkinliği
 • Üniversite gezileri
 • Mesleğe yönlendirme grup çalışmaları
 • 11. sınıf öğrencilerine yönelik üniversitelerde ''Tadımlık Dersler Etkinliği'' yapılır.
 • 9-10-11. sınıf öğrencilerine yaz tatilinde bir haftalık meslek stajı yaptırılır.

YURTİÇİ YÜKSEK ÖĞRETİM DANIŞMANLIĞI:

 • Her öğrenci ve velisi ile yapılan bireysel bazlı üniversite sınavı konulu başarı takip toplantıları
 • Deneme sınavlarının sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Yurtiçi tercih danışmanlığı

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR:

 • Web sayfası bültenleri
 • Veliye yönelik bilgilendirici kitapçıklar
 • Rehber öğretmenlerin ve konusunda uzmanların sunduğu veli seminerleri ve toplantıları
 • Bireysel görüşmeler ve tanıma çalışmaları
 • Ana-Baba Okulu

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR:

 • Aylık sınıf rehber öğretmenleri, Akademik Danışmanlar ile psikolojik danışman bilgi paylaşım toplantıları
 • Hizmet içi eğitim seminerleri
 • Bilgilendirici bültenler