Florya Lisesi

0212 592 8844

Üniversiteye Geçiş Sistemi

Sınavın uygulanışı bakımından:

t1

Sınavın içeriği ve uygulanışı bakımından:

t2

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI

YKS, iki aşamadan oluşan bir sınav sistemidir. Birinci oturum olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 tarihinde sabah uygulanacaktır. 24 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak İkinci oturum sabahtan ve Dil sınavı öğleden sonra olacaktır.

 • Temel Yeterlilik Testi  tek kitapçık, 120 Soru 135 dakika; İkinci Oturum tek kitapçık 160 soru 180 dakika; Yabancı Dil Sınavı 80 Soru 120 dakika olarak uygulanacaktır.
 • Baraj puanlar yine eski sistemdeki gibi kalmıştır. 150 Puan iki yıllık üniversite ve yetenek sınavı tercihleri için, 180 puan dört yıllık üniversite tercihleri için alınması gereken puan olarak belirlenmiştir. Eski sistemde YGS’de 180 puan alan öğrenciler LYS’ye girmeye hak kazanırken, yeni sistemde birinci ve ikinci oturumun ortalamasına göre puan hesaplaması yapılacaktır.  Bu hesaplamada TYT’nın %40’ı, ikinci oturumun ve yabancı dil sınavının %60’ı alınacaktır.
 • TYT’de Türkçe ve Matematik testlerinden minimum 0,5 (yarım) net, AYT’de de alan testlerinden minimum 0,5 (yarım) net çıkarıldığında tercih puanı hesaplanacaktır.
 • TYT puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanları, istedikleri takdirde bir sonraki yıl için de geçerli olacaktır.
 • Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)’nın katkı oranı ve hesaplanmasında bir değişiklik olmamıştır. Minimum 30-Maksimum 60 puan aralığında bir OBP, tercih puanına eklenecektir.
 • Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik Programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecektir.

Temel Yeterlilik Testi

Temel Yeterlilik Testi farklı lise türlerinde öğrenim gören ve farklı düzeydeki bütün adaylara uygulanacağından ve adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacak, bütün adaylar için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde hazırlanacaktır.

Temel Yeterlilik Testi, YGS’den farklı türde sorunlardan oluşacaktır. TYT’de Türkçe ve Temel Matematik testlerindeki sorular, yıllardır eleştirilen ezbere dayalı sınav sisteminden muhakemeye ve bilgiyi kullanmaya dayalı sınav sistemine geçiştir.

Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerindeki soru adetleri, derslerin ortaöğretim programlarındaki ders saatleri yoğunluğuna göre değil, öğrencilerin temel yetkinliklerinin oluşmasına katkı sağlayan bilim alanlarına göre biri diğerinden üstün tutulmadan mümkün olduğunca eşit olarak dağıtılmıştır.

 Birinci Oturum-Temel Yeterlilik Testi (TYT)

t3

İkinci Oturum

t4

Dil Sınavı

t5

 

ÖZEL UĞUR ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK  KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Her bir öğrencinin, tüm yönleriyle ele alınarak takip edildiği sınava hazırlık birimidir.

 ADS/AKADEMİK DANIŞMANLIK SİSTEMİ

 Özel Uğur Anadolu Lisesinde okumakta olan her öğrencinin, sene başında seçilmiş danışman öğretmeni tarafından, akademik gelişiminin yakından takip edilerek izlendiği, rehberlik ve yönlendirme çalışmalarının yapıldığı, veli -okul- öğrenci iletişimi açısından köprü vazifesi gören danışmanlık sistemi ile öğrencinin her türlü danışmanlık ihtiyacının karşılandığı birimdir.

UĞUR ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ

Özel Uğur Anadolu Lisesinde okumakta olan her öğrencinin tüm akademik, sosyal, sportif ve davranış verilerinin bilgisayar ortamında işlendiği, yapılan görüşmelerin kaydedildiği, uyum ve davranış problemi gösteren öğrencilerin nedenleri ile yazılarak çok yönlü takibe alındığı, sadece ilgili öğretmen, danışmanlar ve idarecilerin özel şifreleri ile Uğur Koleji web sayfası üzerinden ulaşabildiği çok yönlü takip sistemidir. 

KDS/ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI

9. sınıftan itibaren düzenli olarak müfredatta yer alan konular işlendikten sonra uygulanan sınavlardır. Bu sınavlardan alınan sonuçlar her öğrenci bazında özel olarak değerlendirilir, tam öğrenme sağlanana kadar, öğrencilerle bireysel çalışmalar yapılır. Etüt saatlerinde bu sınavlardan düşük puan alan öğrencilerle bireysel çalışıldığı gibi, yüksek puan alan öğrencilerle de ayrı bir çalışma yürütülür.

DENEME SINAVLARI

10. sınıftan itibaren öğrencinin bulunduğu sınıf düzeyine uygun olarak hazırlanan soru sayısı ve sürede uygulanan üniversite sınavına hazırlık deneme sınavları yapılır. Bu sınavlar sene başından planlanarak, üniversite sınav sistemine uygun sorulardan güncellenerek uygulanır.

TEKRAR DERSLERİ

11. Sınıfta 9. ve 10. sınıfın, 12. Sınıfta da 9.-10. ve 11. sınıfın derslerinin anlatıldığı ders saatleridir.

BEP/BİREYSEL ETÜT PROGRAMI

Öğrencilerin seçtikleri dersin öğretmeninden randevu almasıyla uygulanan bire bir etüt programıdır.

KAP/KONU ANLATIM PROGRAMI

12. sınıf öğrencileri için ihtiyaca göre her öğleden sonra uygulanan ve tüm dersleri içeren etüt programıdır.

SÇS/SORU ÇÖZÜM SAATİ

12. sınıf öğrencileri için hazırlanan, hafta içi 5 gün 15.10-17.30 saatleri arasında uygulanan soru çözüm programıdır.

UĞUR KURS PROGRAMI

11. ve 12. sınıflara üniversite hazırlık çalışmaları kapsamında her cumartesi 6 saat verilen üniversite hazırlık kursu programıdır.

MÜDEK/MÜFREDAT DESTEK KURSU

Tüm sınıf seviyelerinde (9,10,11,12.sınıflar) hafta içi okul çıkışlarında isteğe bağlı ve müfredata paralel olarak oluşturulan müfredat eksik tamamlama kurs programı uygulanır. Bu kurslar hem konu anlatımı hem de soru çözümleri kapsamında yürütülür.

ÇAP/ÇAPRAZ ALAN PROGRAMI

Yıl içerisinde üniversite sınavında öğrencilerin fark yaratabilmeleri amacıyla tercih yapacakları puan türünün dışındaki dersleri de görebilmelerine olanak tanıyan programıdır.

 ÖDEM/ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ

Okul içerisinde yapılan her türlü sınavın bilimsel ve güncel programlar ile bir ölçme ve değerlendirme uzmanı gözetiminde değerlendirilip, sonuçların ilgili bölüm, zümre ve öğretmenlere ayrıntılı rapor olarak sunulduğu, soru analizlerinin ve ihtiyaca göre sınavların sürekli olarak hazırlanabildiği merkezdir.

REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 • Bu çalışmalar 10. Sınıf itibariyle ders grubu seçimi süreciyle başlar. Bu kapsamda Meslek Tanıtım Günleri üniversitede görev yapan öğretim görevlileri ve mezun öğrencilerimizden destek alınarak yıl içinde iki kez düzenlenir.
 • Meslek Tanıtım Bültenleri ile öğrencilerimizin mümkün olduğunca çok mesleği tanıması sağlanmaya çalışılır.
 • Meslek Stajı etkinliği ile öğrencilerimiz bir günlerini en çok merak ettikleri bir meslek sahibinin yanında geçirerek gözlemlerde bulunur, böylece hem bir gün boyunca bir iş ortamını görür, hem de o mesleğin gerektirdiği özellikleri tanırlar.
 • Üniversite gezileri düzenlenerek öğrencilerimizin üniversite yaşamı, kampüs olanakları, üniversitedeki bölümler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır.
 • Üniversiteler Fuarı etkinliğimizle öğrencilerimiz ve velilerimiz davet edilen üniversitelerle bir araya gelerek üniversiteler, burs olanakları, bölümler, puanlar…vb. gibi konularda bilgi sahibi olurlar. Birçok üniversiteyi de aynı anda tanıma fırsatı bulurlar.
 • Öğrencilerimize üniversite sınavı hakkında bilgilendirme toplantıları yapılır.
 • Yapılan deneme sınav sonuçlarının sınıf ve öğrenci bazına değerlendirmeleri yapılarak, öğrenciye bir yol haritası çizilir, takibi yapılır.
 • Her öğrenci için ayrı zaman dilimlerinde tercih danışmanlığı verilmektedir. Bu süreçte; öğrencinin yıl içindeki istek ve ihtiyaçları, hedef ve beklentileri doğrultusunda uygun bir tercih listesi öğrencinin mevcut puanı ve sıralaması doğrultusunda hazırlanır.

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel veli görüşmeleri ve rutin takip çalışmalarının yanında, üniversite giriş sistemi, sosyal medya kullanımı, iletişim, kaygı gibi velilerimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak belirlenen konularda seminer ve konferanslar düzenlenmektedir. Bu çalışmaların bir kısmı rehber öğretmenlerimiz tarafından yapılırken, bir kısmında alanında uzman konuklardan destek alınmaktadır.