Florya Lisesi

0212 592 8844

Okul Öğrenci Başkanlığı


Okul Öğrenci Başkanlığı, demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için bireylerin sahip olması gereken bilincin, sorumluluk duygusunun ve değerler sistemine saygının okul yıllarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine yardımcı olacak bir uygulamanın hayata geçirilmesi amacı ile kurulmuştur.
Okul Öğrenci Başkanlığı tüm öğrencilerin oyları ile seçilen 1 başkan ve her sınıf öğrencilerinin oyları ile seçilen sınıf temsilcisi üyelerden meydana gelir.

Okul Öğrenci Başkanlığının Görevleri :

 • Okul Yönetimi ile öğrenciler arasında kaliteli iletişimin kurulmasına yardımcı olmak,
 • Okuldaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinde mükemmele ulaşabilmek için okul yönetimi ile ortak projeler geliştirmek, geliştirilen projelerin uygulanmasında okul yönetimine yardımcı olmak,
 • Okul öğrencilerinin birlik ve bütünlüğü ile mutluluğunu hedefleyen plan ve projeler oluşturmak, oluşturulan projeleri okul yönetimine sunmak, geliştirilen projelerin uygulanmasında okul yönetimine yardımcı olmak.
 • Sınıf temsilcileri tarafından kendi sınıflarına ait öğrenci sorunlarını okul yönetimine aktarmak, çözüm önerilerinde bulunmak, çözüm adına alınan kararları uygulama konusunda okul yönetimine yardımcı olmak,
 • Okul bünyesinde sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif etkinliklerin planlanması ve hayata geçirilmesi aşamasında okul yönetimi ile ortak çalışma yürütmek,
 • Okul bünyesinde ya da çevresinde düzenlenen sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif etkinliklerin öğrencilere duyurulmasını sağlamak, okul yönetimi ile ortaklaşa çalışarak öğrencilerin bu tür etkinliklere katılımını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,
 • Öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak amacıyla okul bünyesinde çeşitli faaliyetler planlamak, okul dışında çevre ile ilgili etkinliklere öğrencilerin katılımını sağlamak için okul yönetimi ile ortak tedbirleri almak,
 • Öğrencilerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma konularında bilgilendirilmelerini sağlamak, gerekli durumlarda ilgili çalışmalara öğrencilerin gönüllü katılımlarını sağlamak amacıyla okul yönetimi ile ortak tedbirleri almak,
 • Okula yeni katılan öğrencilere yönelik Rehberlik Servisi ile ortaklaşa oryantasyon çalışmaları planlamak,
 • Okul bünyesinde süreli ve süresiz yayın çalışmalarını Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri ile ilgi duyan öğrenciler ile birlikte yürütmek,
 • Öğrencilerin kütüphane kullanımı konusunda bilgilendirilmesi, nitelikli okur kimliği kazanmalarını sağlayıcı etkinlikler planlamak,
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Öğrenci Meclisi
ÖĞRENCİ MECLİSİ ÜYELERİ
11-A FATMA TUANA BAYRAKTAR 11-A FURKAN ATALAY 11-A SELİN PETEKÇİ 11-B ALP AKSU