Florya Lisesi

0212 592 8844

Fen Bölümü

ÖZEL UĞUR ANADOLU LİSESİNDE FEN BİLİMLERİ DERSLERİ

Özel Uğur Anadolu Lisesinde Fen Derslerinin temel amacı; ögrencilerin hayat boyu öğrenme, düşünme, sorgulama ve problem çözme yeteneklerinin gelişmesine olanak sağlamaktır.

Bu felsefe dogrultusunda; bilimi, teknolojiyi ve insan aktivitelerinin dünya üzerindeki etkilerini anlayan ve bu bilgileri kişisel, sosyal ve çevresel konularda verdiği kararlarda kullanan ögrenciler, 21.yy becerileri ile donatılmış bireyler yetiştirmektir.

Fen dersleri, her türlü teknolojik olanağın sağlandığı elektronik dersliklerde gelişmeleri takip ederek uygulamalarla yürütülmektedir.


64302-265img_5801


Derslerin öğretilmesinde; teorik uygulamalar, deneysel çalışmalarla desteklenmektedir.Öğrencilerimizin bilimsel gerçeklere kendi yapacakları deneylerle ulaşması sağlanmakta , özel durumlarda ise  gösteri deneyleri ve sanal ortamda gerçekleştirilen deneylerden faydalanılmaktadır. Öğrenme sürecinde öğrencilerin yaptığı performans ödevleri pekiştirici rol oynamaktadır. Öğrendikleri bilgileri yorumlayarak farklı bakış açıları geliştirdikleri bu çalışmalarda müzik, fotoğraf gibi diğer sanat dallarını kullanarak kavramların kalıcı hale gelmesi hedeflenmektedir.

Müfredat çalışmalarının yanı sıra konu bazında yapılan test çalışmaları ve uygulanan TYT ve AYT denemeleri ile öğrencilerimizin üniversite 

img_8056

sınavlarına hazırlık çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. ve bu çalışmalar cumartesi günleri yapılan kurs çalışmaları ile de desteklenmektedir.

Öğretmenlerimiz dokuzuncu sınıftan başlayarak her hafta belirlenen günlerde okul sonrası fizik, kimya ve biyoloji derslerinden bireysel ve grup halinde etüt çalışmaları yapmaktadırlar. Bu çalışmalarda amaç, varsa öğrencilerin konu eksiklerini tamamlamak, konuları pekiştirmek ve yapılan test çalışmaları ile alt sınıflardan başlayarak üniversite hazırlık çalışmalarına destek olmaktır.

Öğrencilerimizin bilimsel ve yaratıcı çalışmalara açık hale gelmeleri, araştıran, 

sorgulayan, gözlemledikleri olayları bilimsel yöntemlerle çözen bireyler olarak yetişmeleri için 

bilimsel çalışmalar yapmalar ve ve STEM çalışmaları yapılmasına olanak sağlanmaktadır. 

STEM:Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin birleşiminden oluşur ve bu çalışmalarda bütün disiplinler bir arada kullanılarak yenilikçi ve yaratıcı çalışmalar yapılır . 

Bunların yanı sıra 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesinde zorunluluk haline gelen kodlama eğitimi de öğrencilerimize verilmektedir.. Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp, disiplinler arası etkileşim açısında da çok önemlidir. Öğrencilerin Algoritmik düşünme becerilerini kazanmasını, farklı alanlarda da sorunlarla karşılaşma durumunda yaratıcı düşünme ve problem çözebilmeleri kolaylaştırmaktadır.

Öğrencilerimizin akademik gelişimine olanak sağlayan her türlü ortamı hazırlamanın yanı sıra; bilginin, defter, kitap ve sınıf ortamıyla sınırlı kalmaması için her türlü olanaktan faydalanılarak çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Okulumuza davet ettiğimiz konusunda uzman kişilerin gerçekleştirdikleri sunumlarla bilgilerini, birikimlerini bir üst düzeye taşıma mutluluğuna, planlanan yurt içi ve yurt dışı gezilerle yerinde görme ve öğrenme şansına, kendilerinin hazırlayıp sundukları panel, münazara ve yarışmalarla özgüvenlerini arttırma, kendilerini ifade edebilme özgürlüğüne ve sorumluluk alma yetilerini geliştirme olanaklarına sahip olmaktadırlar.

img_2791img_5738

img_2834img_2781