Florya Lisesi

0212 592 8844

Sosyal Bilimler Bölümü

Özel Uğur Anadolu Lisesinde Sosyal  Bilimler Derslerinin  temel amacı:

  • Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda yaşamı kavrayabilen,
  • Tarihsel olay ve olguları, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde tarafsız yorumlayabilen,
  • Sahip oldukları milli ve ahlaki değerlere önem veren,
  • İnsana, doğaya ve çevreye duyarlı, 
  • Sosyalleşmeyi ve çağdaşlığı yaşam biçimi olarak özümseyen ,
  • Türkiye Cumhuriyetine gönülden bağlı gençler yetiştirmektir.

img_7274Bu amaçlar doğrultusunda   sosyal bilimler   derslerinde  öğretmenler , müfredat konularının işlendiği akademik çalışmaların yanında çeşitli sosyal aktiviteler ve araştırma gezileri ile öğrencilerimizin sosyal ve kültürel yönlerinin gelişmesine  yardımcı olmaktadır.

 Sosyal bilimler derslerinde öğrencilerimizin TYT ve AYT sınavlarına hazırlık amacıyla yapılan YKS çalışmalarında konu anlatımları,soru çözümleri ve hafta içi ve hafta sonu kurs çalışmaları ile üniversite sınavına sistemli bir şekilde  hazırlanması sağlanmaktadır.

Tarih derslerinde; müfredat konuları işlenirken ders kitapları ,öğretmenlerimizin hazırladığı konu anlatım kitapçıkları ve

resim2

 soru bankaları kullanılmaktadır.

Tarihsel önemi olan yerleşimler ,müzeler tarih dersinin  görsellerle işlenebildiği eşsiz mekanlardır.

Bu nedenle öğrencilerimizi sınıf ortamından çıkarıp bu mekanlara götürerek bakış açılarını genişleten kültürel geziler planlanmaktadır.

Coğrafya derslerinde; müfredat konuları kitaplar,görsel materyaller, sunular, belgeseller ile işlenme

ktedir.  Çevre, bitki ve doğal yaşamı yerinde inceleme amacıyla; müze gezileri, şehir dışı ve yurtdışı  gezileri düzenlenmektedir.
Felsefe Grubu derslerinde; müfredat konularının yanında  İnsan hakları, Dünya Felsefe Günü gibi özel günlerde öğrenci sunumları ve etkinlikler organize edilmektedir. 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde İnsanlık tarihi boyunca birey ve toplum üzerinde etkili olan din kavramının doğru anlaşılmasına ve yorumlanmasına katkıda bulunularak müfredat konuları tamamlanmaktadır.


img_0359

Sosyal Bilimler Bölümü olarak ayrıca, 

  • Öğrencilerimizin Dünyaya bakış açılarını genişletmek  amacıyla , Dünya sorunlarının tartışılıp çözüm önerileri oluşturulduğu ,Model Birleşmiş Milletler   Konferansı ( MUN ) çalışmaları yapılmaktadır.
  • Bölümü yakından ilgilendiren ulusal bayram ve günlerde öğrencilerin de aktif katıldığı etkinlikler düzenlenmektedir.
  • Tarih, Coğrafya ve Felsefe Grubu dersleri için belirlen günlerde 16.00–17.00 saatleri arasında etüt çalışmaları yıl içerisinde kesintisiz olarak devam etmektedir.
  • 11. ve 12. sınıflarda derse giren bölüm öğretmenlerimiz müfredat konularının yanında YKS ‘na hazırlık amacıyla konu anlatımları,test çözümleri, deneme sınavları,hafta içi etüt ve hafta sonu kurs programlarıyla  öğrencilerimizin sınava  hazırlanmalarına katkıda bulunmaktadırlar.