Florya Lisesi

0212 592 8844

Yabancı Diller Bölümü

Özel Uğur Anadolu Lisesi’nde Yabancı Dil olarak İngilizce, Seçmeli Yabancı Dil olarak ise Almanca ve İspanyolca okutulur. Okulumuzda uzun yıllardır bilgi, beceri ve deneyim sahibi öğretmenlerimizle, modern eğitim metotları kullanarak,  bireysel farklılıkları gözeterek,  etkili ve öğrenciye yabancı dili sevdirerek Yabancı Dil eğitimi verilmektedir. 
 

Yabancı Diller eğitiminde genel amaç;  Yabancı Dil öğrenim sürecinde temel teşkil eden “Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma” becerilerini baz alarak işlenilen dersler sayesinde, lisemizden mezun olan öğrencilerimizi, İngilizce’de ileri seviyeye C1-C2, Almanca ve İspanyolca’da kendilerini ifade edebilecek ve dili olabildiğince iyi kullanabilecek B1-B2 seviyesine getirmektir.

Bu amaçtan hareketle; kuru dilbilgisi kurallarını öğretme yerine, dilin etkili bir şekilde kullanımı ve özellikle okuduğunu anlayıp
yorumlama becerilerinin geliştirilmesi gerekliliği ilkesinden yola çıkıp, Communicative Approach: İletişimsel Yaklaşım’ı kullanarak, öğrencilerimiz en iyi şekilde yetiştirilmektedir.
Yabancı Dil eğitim sistemimizde;  9 ve 10. sınıflarımızda yoğun bir İngilizce eğitimi verilirken, kullanılan ders materyallerine ek olarak öğretilenlerin pekiştirilmesi, öğrenilenlerin etkili bir şekilde kullanımını sağlamak amaçlı sınıflarımızda eğitim teknolojileri de kullanılmaktadır.

Konuşma ve rahat iletişim kurabilme becerisini geliştirme adına öğrencilerin yaptıkları sunumlar, okuduğunu anlama ve ifade etme becerisini geliştirme adına okutulan Literature  (Edebiyat) kitaplarımız ve kitap değişim sistemi ile her öğrencinin yıl boyunca  farklı yazarların birçok romanını okuma şansını yakalaması Yabancı Dil eğitimimizde farkı yaratmaktadır.

 

 

 

 

1521712092_2

1521712061_1

Öğrencilerin öğrendikleri yabancı dilleri kullanıp özgüvenlerini pekiştirmeleri amacıyla; sınıf içi ve sınıflar arası bilgi yarışmaları, kompozisyon/şiir/öykü yarışmaları, güzel okuma yarışmaları, münazaralar, sunumlar yapılırken kültürel farkındalık sağlamak için orijinal dilde film ve belgeseller, yabancı kültür merkezlerine ziyaretler, Intercultural Day (Kültürlerarası Gün) etkinliği ve istekli öğrenciler için yurtdışı yaz okulu etkinlikleri düzenlenmektedir.

1521712120_31521712139_4

TOEFL JUNIR SINAVLARI HAZIRLIK PROGRAMI

Yıl içerisinde; ihtiyaç duyan öğrencilerle bire bir çalışma ya da etüt çalışmaları yapılırken, 9 ve 10. Sınıf öğrencilerimize TOEFL Junior Sınavına hazırlık, 11 ve 12. Sınıf  Dil Bölümü öğrencileriyle yoğun bir  üniversiteye hazırlık çalışması yapılmaktadır. Özellikle Dil sınıflarımızda YKS Dil Sınavı için yapılan yoğun ve özverili çalışmalar sonucunda her yıl üniversite sınavında başarılı sonuçlar alınmaktadır. 11 ve 12. Sınıf seviyelerinde istekli öğrencilerle TOEFL ve IELTS sınavlarına hazırlık çalışmaları yapılmaktadır.

  • Özel Uğur Anadolu Lisesi öğrencileri “Bilgi Çağı”nda en az iki yabancı dili etkili bir şekilde kullanarak ve kendilerini en iyi şekilde ifade edebilen bir dünya vatandaşı olarak mezun olmaktadırlar.