Florya Lisesi

0212 592 8844

Sanat ve Spor

ÖZEL UĞUR ANADOLU LİSESİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİ

Atatürk İlkeleri ve İnkilapları, Anayasa, Milli Eğitimin Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda; öğrencilerin gelişen özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı ve üretken, milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır.Bu derslerin işlenmesiyle öğrencilerin ; 

 • ATATÜRK'ün ve ünlü düşünürlerin beden eğitimi ve spor konusunda söyledikleri sözleri açıklayabilme, 
 • Bütün organ ve sistemlerini seviyesine uygun olarak güçlendirebilme ve geliştirebilme.
 • Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme, 
 • İyi duruş alışkanlığı edinebilme, 
 • Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilme, 
 • Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilme, 
 • Halk oyunlarımızla ilgili beceriler edinme ve bunları uygulamaya istekli olabilme, 
 • Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavrayabilme törenlere katılmaya istekli olabilme, 
 • Beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olabilme, 
 • Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilme, 
 • Tabiatı sevme , temiz hava su güneşten faydalanabilme, 
 • İş birliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinebilme, 
 • Görev sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, 
 • Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme, 
 • Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlığın karşısında olabilme, 
 • Demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıklar edinebilme, 
 • Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları gereği gibi kullanabilme, yönlerinden bilgi, beceri ve davranışları kazanmaları hedeflenmektedir. 

72196-1229_resize72196-1292_resize

Bu amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla Beden eğitimi ve spor faaliyetleri;  okuliçi  ve okul dışı faaliyetler olarak yürütülmektedir. 

​Okulumuzda öğrenim yapan  her öğrencinin haftalık ders programında yer alan Beden Eğitimi derslerine  katılımı zorunludur. Hava durumuna bağlı olarak dersler,kapalı spor 

salonunda ya da okul bahçesindeki Halı sahada kültür fizik hareketleri ile futbol yarışmaları veya çeşitli sportif etkinlikler şeklinde yürütülmektedir.

Bunun yanında öğrencilerimizin ilgi alanları ve becerilerine uygun olarak  oluşturulan okul takımları; hafta içi 16.30-18.00 , 11 branşta (futbol, voleybol, basketbol, futsal, halk oyunları, yüzme, masa tenisi, modern dans, badmington, cimnastik, atletizm ) çalışmalarına devam ederek il ve ilçemizde düzenlenen sportif faaliyetlere katılmaktadırlar.

72196-1212_resize5u3a8313