Florya Lisesi

0212 592 8844

Matematik Bölümü

ÖZEL UĞUR ANADOLU LİSESİNDE MATEMATİK DERSLERİ

Özel Uğur Anadolu Lisesi matematik öğretmenleri olarak öncelikli görevimiz;
Lise Matematik Öğretiminin Temel  Amaçları olan,

 1. Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek, bunlar arasında ilişkiler kurabilecek, günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilecek,
 2. Matematikte veya diğer alanlarda, ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecek,
 3. Tüme varım ve tümden gelim ile ilgili çıkarımlar yapabilecek,
 4. Matematiksel problemleri çözme süreci içinde, kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilecek,
 5. Matematiksel düşüncelerini, mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilecek,
 6. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin olarak kullanabilecek,
 7. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecek,
 8. Model kurabilecek, modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle ilişkilendirebilecek,
 9. Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecek, özgüven duyabilecek,
 10. Matematiğin tarihi gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini, diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilecek, 
 11. Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecek,
 12. Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilecek becerileri  öğrencilerimize kazandırmaktır. 

72196-1027_resize72196-1011_resize

sinucartİnanıyoruz ki yukarıda belirtilen beceriler ile donatılan öğrencilerimiz, TYTve AYT de istenilen sonuçları rahatlıkla alabileceklerdir. 

Öncelikli hedefimiz olan her öğrencimizin İstediği üniversiteye girebilmesini gerçekleştirmek için; 
9 ve 10. sınıflarda temel matematik derslerinde, ilk öğretimin genel bir tekrarının yanında temel matematiksel becerilerin kazandırılmasına yönelik çalışmalardan başlayarak, her sınıf düzeyinde sınıfın ve öğrencinin düzeyine göre okul öğretmenleri tarafından hazırlanmış konu kitapçıkları , testler ve sınıf içi teknolojisi ile desteklenmiş bir çalışma  yürütülmektedir.

matÖğrenciler, Matematik ve Geometri dersleri için belirlenen etüt günlerinde okul çıkışı eksiklilik hissettikleri alanlarda veya öğretmenin bazı öğrencilerde eksik tespit ettiği konularda çalışmalar yapabilmektedir.

Ayrıca ders bazında belirlenen etüt günleri dışında öğrencilerimiz öğretmenlerinden randevu alarak  istedikleri konuda birebir çalışma olanağına sahiptirler.

Yukarıda belirtilen çalışmaların tamamı daha etkin bir şekilde TYT ve AYT çalışmaları kapsamında Genel denemeler, Konu kapsamlı denemeler ve Matematik ve Geometri denemeleri ile desteklenerek 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile de yapılmaktadır.


11. ve 12.sınıf öğrencileri ile çalışmalar, TYT Matematik , AYT Matematik , TYT-AYT Geometri olmak üzere her sınıf düzeyinde 3 farklı öğretmen ile yapılmaktadır. Ayrıca bu çalışmalar hafta sonu TYT ve AYT kursları ile de desteklenmektedir.

Bu çalışmaların yanısıra,  Matematik Kulübü etkinlikleri kapsamında;

- Eğlenceli bir ortam yaratmak ve yarışmacı öğrencilerin dışındaki öğrencilerin de katılımını sağlamak amacıyla  sınıflar arası Matematik yarışmaları düzenlenmekte,

- Öğrencilerin Proje ödevi olarak hazırladıkları çalışmalar, Matematik Günleri Etkinlikleri kapsamında sergilenmektedir.

- Matematik başarısı sınıf ortalamaları üstünde olan istekli öğrenciler bilim olimpiyatları ve muhtelif yarışmalara  hazırlanmaktadırlar.