Florya Lisesi

0212 592 8844

 

09 Eylül 2021, PerşembeUğur Kolejinden Yeni Nesil Eğitim ve Güncel Müfredat

 

Florya Uğur Koleji, pandemi sonrası okulların 6 Eylül’de başladığı yeni dönemde, farklı alanlardaki içeriklerle müfredatını güncellediğini duyurdu. Uygulanan bu program kapsamında öğrencilerin, tasarruf bilinci, tüketim alışkanlıkları, inisiyatif kullanma, liderlik, takım çalışması gibi alanlarda yetkinlik kazanması hedefleniyor. ‘Future proof’ yaklaşımı ile tanışan öğrencilere eko- okuryazarlık becerisi kazandırmak amaçlanıyor.

https://www.dha.com.tr/egitim/kolejden-ogrencilerine-yeni-mufredat-kisisellestirilmis-egitim-donemi/haber-1847010

Uğur Koleji, yeni döneme güncellenmiş müfredat ile başlayacağını duyurdu. Müfredatı teknoloji ve öğrenci temelli bir yaklaşımla geliştiren okulun, akademik çalışmaların yanı sıra ders dışı etkinlikleri de kapsayan bir eğitim programı ile ders başı yapacağı kaydedildi.

“GELECEĞİN GİRİŞİMCİLERİNİ YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR”

Algoritmik düşünme becerileri kazandırma hedefi taşıyan kodlama ve robotik eğitimleri, sıralı mantıksal adımları planlama becerisi geliştiren programlar, dijital okuryazarlık, dijital vatandaşlık, dijital etik gibi yeniçağın konu ve sorunlarına yönelik birçok ders müfredatta yer alıyor. Disiplinler arası etkileşimi artırmayı hedefleyen bir anlayış ile müfredatını güncelleyen Uğur Koleji, STEM, felsefe, yaratıcı ve eleştirel yazma becerileri eğitimi gibi fark yaratacak konularda öğrencilerini besleyerek, inovatif düşünebilen gelişime ve yeniliklere her an uyum sağlayabilecek, geleceğin girişimci bireylerini yetiştirmeyi hedefliyor.

Derslerin, öğrencilerin küresel farkındalık ve deneyimlerini güçlendiren çok dilli ve çok kültürlü uluslararası proje ve programlar ile araştırma, sorgulama, yaratıcılık, problem çözme gibi üst düzey zihinsel becerilerin geliştirilmesine zemin hazırladığı belirtildi.

MÜFREDATTA DİJİTAL ÇAĞIN GEREKLİLİKLERİ DİKKATE ALINDI

Nitelikli temel eğitimin yanı sıra, proje temelli öğrenme ve teknoloji tabanlı kişiselleştirilmiş ve geliştirilmiş eğitim metotları ile anaokulundan 12’nci sınıfa kadar farklı düşünen, hayal kurabilen, sosyal duygusal gelişimi tam, çevre bilinci yüksek, insani değerlere sahip ve teknolojinin imkanlarını kullanarak girişim fikirlerini eyleme dönüştürebilen çocuklar yetiştirmek amaçlanıyor. Aynı zamanda yenilenen müfredatla çocukların dijital çağda ihtiyaç duyacağı akademik, sosyal, duygusal ve sanatsal yetkinlikleri kazanmalarını hedefliyor.

Anasınıfından itibaren öğrencinin merkezde olduğu proje temelli öğrenme anlayışını benimseyen okul, çocukların erken yaştan itibaren sorgulama, sunum, portfolyo hazırlama gibi beceriler kazanmasını hedefliyor. Ortaokula kadar bu konularda uzmanlaşması hedeflenen öğrencilerin ortaokuldan itibaren ise araştırma yapma, tez hazırlama gibi konularda çalışmalar yapmaları ve akademik bir altyapı kazanmaları hedefleniyor.

“MÜFREDATI ULUSLARARASI EĞİTİM STANDARTLARINDA GÜNCELLİYORUZ”

Uğur Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Selen Balkaya, “Öğrencinin yetkinliğini ve başarısını artıran yeni nesil müfredatımızı bu yıl uygulamaya koyduk, Florya Uğur Koleji olarak öğretmen yetkinlik ve verimliliklerimizi de öğretmen akademimiz ile her yıl maksimum düzeyde geliştirerek global akademi vizyonu ile öğrencilerimize sunuyoruz.  Yeni nesil eğitim teknolojileri ile son 2 yılda üstün sınav başarısı elde ettik ve yerinde eğitim ile müfredatımızı her yıl uluslararası eğitim standartlarında güncelliyoruz” dedi.

Future Generation Academy kapsamında, nitelikli temel eğitimin yanı sıra, ‘Proje Temelli Öğrenme ve Teknoloji Tabanlı Kişiselleştirilmiş ve Geliştirilmiş Eğitim’ metotlarının uygulanmakta olduğunu belirten Florya Uğur Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Selen Balkaya, “Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında temel amaç, öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmak hedeflenmektedir. Bu metot, öğrencilerin, kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarına, problem çözmelerine, düşünmelerine, sorgulamalarına, bilgiye erişmelerine, işlemelerine ve harmanlamalarına imkan sağlamaktadır” diye konuştu.

FUTURE PROOFING YAKLAŞIMI

Future Proof tabanlı kişiselleştirilmiş öğrenmede de amaçlarının öğrencilerin bireysel olarak istek ve ihtiyaçlarını belirlendikten sonra eğitim ve öğretim planlamalarının yapılması olduğuna dikkat çeken Florya Uğur Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Selen Balkaya şu ifadeleri kullandı:

“Bu metotlara öğrenciler 21. yüzyıl eğitim becerilerinde olması gerektiği gibi artık daha fazla kişisel çalışma fırsatı bulabilirler. Bu da bireyin öğrenme süresinde daha fazla kontrol sahibi olmasını ve kendi öğrenmesini kendisinin yönetmesini sağlamaktadır. Yeni nesil eğitim materyalleri ile de öğrencilerimizin bilgiye ulaşması sağlanır. Öğrencilerimizin öğrenme ortamı klasik sınıf ortamı ile sınırlı kalmamaktadır. Öğrenci merkezli öğrenmeyi temel alan bu yaklaşımda öğrenci ders senaryoları içerisinde üst düzey düşünme, problem çözme, yaratıcılık, bilgiyi yeniden düzenleme, sorgulama, irdeleme gibi çalışmalar yaparak etkin öğrenmeye çalışır. Sınıf ortamında farklı disiplinlerle bağlantı kurarak bir senaryo çerçevesinde problem çözmeye çalıştıkları öğrenme yaklaşımıdır. Bu yaklaşımla çocuklarımızın araştırma, sorgulama, yaratıcılık, problem çözme gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirmek ve öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak üzere çalışmaktayız.”

“EĞİTİMDE YENİ VE DAHA İYİ BİR NORMAL YARATTIK”

Florya Uğur Koleji’nin dijital dönüşümü en önce uygulayan okullardan biri olduğuna dikkat çeken Dr. Selen Balkaya, “Eğitim anlayışımız olarak, hibrit eğitim ile yerleşik ve çevrimiçi eğitimi bir arada sunuyoruz ve öğrencilerimizin öğrenmesini ve akademik başarısını destekliyoruz. Pandemi, öğrenmenin sadece yerleşik bir düzene dayalı olmaması gerekliliğini açıkça ortaya koydu. Florya Uğur Koleji olarak, Eğitim Teknolojileri’ni (EdTech) temel taş olarak kullanmaktayız, Eğitimde dünyayı kasıp kavuran ‘Future Proofing Kavramı’nı sahiplenerek Future Generatıon Academy’yi oluşturduk ve eğitimde yeni ve daha iyi bir normal yarattık” dedi. 

EDTECH İLE FUTURE PROOF-GELECEĞE HAZIR EĞİTİM

Okulların nihai rolünün, öğrencileri şu anda hayal bile edemeyeceğimiz sorunları çözmek için henüz var olmayan, yeni teknolojileri kullanmak zorunda kalacakları işlere hazırlamak olduğuna dikkat çeken Dr. Selen Balkaya, “Bu okul yılı başladığında, hiç kimse dünyanın sonunda ne kadar farklı olacağını hayal edemezdi. Geleceğin ne getireceğini ve gerçekte ne kadar yakın olduğunu asla bilemeyiz. Ancak eğitim teknolojisini öğrencilerin, öğretmenlerin, ebeveynlerin ve tüm eğitim topluluğundaki herkesin günlük yaşamlarına entegre etmek, geleceğe yönelik eğitimin anahtarıdır. Florya Uğur Koleji olarak ‘EdTech’ ile ‘Future Proof-Geleceğe hazır’ eğitim için inovatif düşünebilen bireyler yetiştirmek üzere tüm sınıflarımızda dünya standartlarında eğitim metotlarımızla eğitimi sürdürmekteyiz” diye konuştu.

ÇOCUKLARA EKO- OKURYAZARLIK BECERİSİ KAZANDIRILACAK

‘Eko- Okullar Programı’yla ilgili okuldan yapılan yazılı açıklamada, “Okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan uluslararası bir program olarak sunulmakta. Katılımcı yaklaşımıyla okulumuzdaki öğrencilerimiz hem çevresel konularda hem bilgi edinmekteler hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol almaktalar. Ekolojik Okuryazarlık, yeryüzünde hayatı mümkün kılan doğal süreçleri anlamaya denir. Eko-okuryazar olan kişiler, doğanın ilkelerini ve sınırlarını bilen ve doğayla uyumlu yaşamayı ilke edinen bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Tüm bu çevre bilinciyle yetişen Florya Uğur Koleji öğrencileri, “Future Generation Academy” çalışmaları kapsamında geleceği tasarlıyorlar” bilgilerine yer verildi.

“E-STEM İLE GİRİŞİMCİ NESİLLERİN TEMELİ ATILIYOR”

Florya Uğur Koleji’nden yapılan yazılı açıklamada eğitim modeli STEM ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Son yıllarda sıkça adını duyduğumuz bir eğitim modeli olan STEM’e de öncülük ediyor. STEM, tüm temel/sosyal bilimlerin ve matematiğin, bilişim teknolojileri ağırlıklı olmak üzere her türlü araç ve gereci kullanarak disiplinler arası anlayış içerisinde üretim ve tasarım faaliyetleri içerisinde verilen eğitim yaklaşımını ifade ediyor.”

“FLORYA UĞUR KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ ANA DİL ÖĞRENME PROGRAMI İLE DÜNYA VATANDAŞI OLUYOR”

Florya Uğur Koleji, bireyselleştirilmiş ve geliştirilmiş bir eğitim programı olarak “Future Generation Academy”i kurduğunu belirterek şu bilgilere de açıklamada yer verdi:

“Bu akademi kapsamında, Florya Uğur Koleji bünyesinde, “Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı ve Uluslararası Danışmanlık Merkezi hayata geçirildi. Uluslararası Danışmanlık Merkezi, öğrencileri uluslararası üniversiteler konusunda yönlendiren, tercih süreçlerini yöneten bir danışmanlık birimi olarak öğrencilere ve velilere hizmet vermekte. Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı CEFR kriterleri, British Side İngilizce sınavları Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE hedefleri ve ulusal ölçütler doğrultusunda hazırlanmış olan İngilizce Eğitim Programı’nda temel yaklaşım olarak “Anadil Öğrenme Modeli” benimsenmekte. En çok konuşulan diller arasında 2.sırada olan İngilizce, Uğur Koleji’nde “Ana Dil Öğrenme Modeli” ile öğretilirken İspanyolca veya Almanca seçmeli ders olarak sunulmakta. Derslerde öğrenilen diller yabancı dil kulüplerinde pekiştirilmekte.”