Florya Ortaokulu

0212 592 8844

Bilişim Teknoloijler Bölümü

Bilişim Teknoloijler Bölümü

Uğur Kolejinde bilgi çağının yeni bilişimcileri ve geleceğin girişimcileri, üretim odaklı; programlama, web sitesi tasarlama, 3 boyutlu çizim, elektronik ve robot tasarlama eğitimlerine almaktadır. 

72196-252_resize

Bilişim Teknolojileri Bölümü

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüz dünyasında, bilişim teknolojisi araçlarının  günlük yaşamımızdaki önemi tartışılmaz bir gerçektir. 

Amacımız, öğrencilerimizin teknolojiyi yaratıcılıklarıyla aktif ve çok yönlü olarak kullanmalarını sağlamaktır. Bu anlamda öğrencilerimiz, bilgisayarı her alanda  bir “araç” olarak kullanma bilinci kazanarak bu bilinci günlük yaşamlarına taşımaktadırlar

BİLİŞİM GARAJI AKADEMİSİ İŞBİRLİĞİ

Bilişim Garaj Akademisi "üretim odaklı bilişim becerileri” kazandırmak amacı ile hayata geçirilen bir online eğitim platformudur. Öğrencilerimizin kolaylıkla her zaman her yerden erişebileceği bilgisayar kodlama, üç boyutlu tasarım ve üretim, akıllı cihaz (elektronik, robotik) tasarım ve kodlama, mobil cihaz kodlama ve girişimcilik alanlarında 30 farklı derse dağılmış 10.000 sayfa multimedya içerik bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz, bu eğitimlerde, teknolojik bilgi ve becerilerinin yanında son yıllarda “evrensel okur-yazarlık" ya da "21.yy becerileri” olarak da adlandırılan kazanımları da elde etmiş olacaklar.

64302-1365

Kodlama Eğitimi, Robotik Çalışmalar, Maker Hareketi

Problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi becerilerin önemi tüm dünya tarafından fark edilmiş ve bu yolda eğitim sistemlerinde değişimler yapılmıştır. Biz de “Kodlama Eğitimi”,  robotik çalışmalar, maker hareketi gibi birçok beceriyi erken yaşta çocuklara aşılamak için bilgisayar dersi müfredatımızın içeriğini çağın ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırarak derslerimize entegre etmekteyiz.

Okulumuzda ilkokuldan itibaren ve her kademede Bilişim Garajı Akamdesi işbilriği ile kodlama eğitimi öğrencilerimize verilmektedir. Sorgulamayan, eleştiremeyen nesiller yerine 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitimi ile bu becerileri aşılamayı planlamaktayız. Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp, disiplinler arası etkileşim açısından da çok önemlidir.

72196-259_resize

Arduino Akıllı Cihaz Tasarımı

Uğur Kolejinde Arduino ile akıllı cihaz tasarımı derleri de yapılmaktadır.  Bu derslerle çocuklarımıza sensörleri, micro denetleyicileri, kod becerilerini, motorları, ledleri kullanarak etraflarındaki her şeyi akıllı hale getirebilecekleri öğretilmektedir. Bu çalışmalar için laboratuvarlarımızda her öğrencinin faydalabileceği kutular bulunmaktadır. Bu kutuların içinde de 10 adet sensör, 1 adet arduino uno mikrodenetleyici, 1 adet breadboard, bir adet dc motor, 1 adet servo motor, 1 adet rgb led ve çeşitli renklerde ledler bulunmaktadır.

Bilişim Garaj Akademisinndeki online multimedya ders içeriklerini takip eden bir öğrenci, karmaşık gibi görünen elektronik devreleri kolaylıkla geliştirebilir, bu devrelerin istenilen hizmeti vermesi için gereli kodları yazabilir ve sistemi çalışır hale getirebilir.

Okulumuzdaki bilişim teknolojisi eğitimi sonunda hedeflenen; öğrencilerin  bilgisayar başında karşılaştıkları zorlukları kendi başlarına aşabilecek düzeye gelip, teknoloji dünyasının sınırsız olanaklarından olabildiğince faydalanmalarını sağlamaktır. 

Tam da hayâl ettiğimiz gibi; eğleniyoruz, uyguluyoruz kalıcı öğreniyoruz.

 

 

 

 

 


 


.