Florya Ortaokulu

0212 592 8844

Fen Bölümü

UĞUR KOLEJİ FEN VE TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ

HEDEFİMİZ    

Fen Bilimleri Bölümü, öğrencilerin farklı ilgi, ihtiyaç, yetenek ve tecrübelerini dikkate alarak eğitim-öğretim sürecini planlar. Hedefimiz; sürekli değişen ve gelişen dünyamızda, teknoloji ve bilgi çağına uygun, üretken bireyler yetiştirmektir.

AMACIMIZ

Fen Bilimleri dersi öğretim programımızın amacı; bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerimizin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesidir.

Bu doğrultuda öğrencilerimizin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için derslerde öğrenciyi etkin kılan proje çalışmaları, sınıf tartışmaları, drama, deneye dayalı laboratuar çalışmalarıyla destekliyor ve problem temelli ders işleme yöntemleri kullanıyoruz.

UĞUR KOLEJİ’NDE  FEN BİLİMLERİ DERSİ

Uğur Koleji Fen Bilimleri dersi öğretmenlerimiz; öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları, ilgi alanlarını dikkate alır ve öğrenmenin kalıcılığı için çeşitli yöntemler uygular. Derslerde beş duyu organlarıyla algılanan ve kalıcı öğrenme sağlayan deney çalışmaları, yaratıcı drama etkinlikleri, fen oyunları, yarışmalar gibi öğrencinin aktif olduğu öğrenci merkezli yöntemlerle fen bilimleri konuları pekiştirilir. Derslerimizde interaktif etkinliklere de yer verilerek eğitim-öğretim çalışmaları somutlaştırılarak desteklenir. Fen bilimleri yaşamın içinden bir derstir. Yediğimiz besinin, içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın, vücudumuzun, kullandığımız elektriğin, ışığın, güneşin eğitimidir! Bundan dolayı müfredat konularının günlük yaşamla ilişkisi sınıf ortamında tartışılır, çeşitli araştırmalar yapılır ve öğrenci tarafından kavranması sağlanır. Öğrencilerimizin kazanımlarını günlük hayata aktarabilmeleri, farkındalıklarının artması amacıyla bilimsel geziler düzenlenir.

Bilindiği gibi öğrenciler yaparak en iyi öğrenirler. Bu doğrultuda fen bilimleri derslerimiz de fen laboratuarlarında işlenmektedir. Deney yoluyla öğrenilen fen dersleri öğrencilerde gözlem yapma, soru sorma, problem belirleme, diğer kişilerle ortak çalışarak çözüm arama becerisini geliştirir. Okulumuzda bilgi üreten, bilgiyi geliştiren, insanlığa faydalı bireyler yetiştirmek amacıyla teknolojik donanıma sahip laboratuarlarında öğrencilere araştırma ve öğrenme konusunda geniş olanaklar sağlanır. Okulumuzda her yıl düzenlenmekte olan bilim şenliğine öğrencilerimiz yıl boyunca geliştirdikleri projeler ve deney çalışmaları ile katılır çalışmalarını paylaşır.

Uğur Koleji öğrencisi bilimin ışığında, özgüveni yüksek, fen konularına hakim ve bu konuları günlük hayata uyarlayabilen, teknolojiyi yakından takip eden, değişime açık, araştıran, meraklı, sorgulayan, olaylar hakkında neden sonuç ilişkisi kurabilen bireyler olarak mezun olur.

 72196-457_resize72196-506_resize
Laboratuvar Çalışmalarımız; 
Öğrencilerimizin doğal ve teknolojik dünyayı tanıyarak karşılaştıkları problemleri çözebilmeleri laboratuvar çalışmalarıyla mümkündür. Okulumuz bilgi üreten, bilgiyi geliştiren, insanlığa faydalı bireyler yetiştirmek amacıyla teknolojik donanıma sahip laboratuvarlarında öğrencilere araştırma ve öğrenme konusunda geniş olanaklar sağlar. 

 Konularında uzman eğiticilerin ve laboratuvar sorumlularının denetiminde öğrencilerin yaptığı  laboratuvar çalışmaları:

  •  Gözlem yeteneği geliştirir.
  •  Analiz ve sentez yapabilme becerisi kazandırır.
  •  Bilimsel süreç ve ilkeleri kullanma alışkanlığı sağlar.
  •  Fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimleri anlar.
  •  Çalışma ortamındaki sorumluluk bilinci gelişir.