Florya Ortaokulu

0212 592 8844

Yabancı Diller Bölümü

FELSEFEMİZ

Kendi kültürünü bilen diğer kültürlerin de farkında olup onlara saygılıyla yaklaşan, dünya ile iletişim içinde, çağdaş, yaratıcı, gelişime açık, tüm dil becerilerini ( dinleme, konuşma, okuma, yazma )etkin bir şekilde kullanabilen bireyler yetiştirmek.

NASIL ÖGRETİYORUZ?

Bazıları tarafından ısrarla iddia edildiği gibi bir yabancı dilin kurallarını bilmek, o dili edinmek için yeterli değildir. Bir dili kullanmak, ona egemen olmak ile o dilin kurallarını bilmek birbirinden oldukça farklı şeylerdir. Bu nedenle bir çocuğun hangi süreçlerden geçerek dili öğrendiğini bilmek ve yabancı dil öğretim programlarını bu unsurları da göz önüne alarak planlamak gerekmektedir. 

Yabancı dil eğitiminde ulusal ölçütlerin yanında uluslararası ölçütleri de içine alarak hazırlanmış bir programla öğrencilerin tüm dil gereksinimleri karşılanır. CEFR(Common European Framework) Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı doğrultusunda orta okulu bitiren öğrencilerimizin B2 (FCE-First Certificate in English) seviyesinde İngilizce düzeyine ulaşmaları hedeflenmiştir.

img_125664302-1726

ANADİL ÖĞRENME MODELİ

Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı CEFR kriterleri,Cambridge Üniversitesi İngilizce sınavları Starters-Movers-Flyers-KET-PET-FCE hedefleri ve ulusal ölçütler doğrultusunda hazırlanmış olan İngilizce Programında temel yaklaşım “Anadil Öğrenme Modeli”dir.

DİL EDİNİM PROGRAMI

Uğur Kolejinde  yabancı dil olarak verilen İngilizce eğitimi anasınıfı ve eğitim programlarının uygulandığı 1, 2 ve 3. sınıflarda "DİL EDİNİM PROGRAMI" adı altında diğer dersler ile de bağlantılı şekilde oyun, şarkı, kukla, drama, TPR, rol alma-canlandırma, story telling(hikâye anlatımı) vb yollar ile yapılmaktadır. 

Bu amaçla, dinleme ve dinlediğini anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek böylelikle konuşma ürkekliği denilen engeli aşmak, canlı hareket halindeki sözcüklerin öğretimine ağırlık vermek ve dilde akıcılığı sağlamak, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. 

DİL EDİNİMİ VE ÖĞRETİMİ

Bilinçliliğin devreye girdiği-soyut kavramlarla düşünebilme yetisinin kullanılmaya başlandığı ve öğretim programlarının başladığı 4. sınıftan itibaren DİL EDİNİMİ ve ÖĞRETİMİ beraberce yürütülmekte olup yine dinleme ve dinlediğini anlama, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra, bilinçliliğin devreye girdiği dil bilgisi öğretimine başlanmaktadır. 

YÖNTEM 

Dilbilgisi öğretiminde de öğrenmeyi öğrenme'den hareketle, dilbilgisi kurallarının öğrenciler tarafından bulunup ortaya çıkarılmasının sağlanması esas alınmaktadır. 

Çünkü yine amaç sadece öğrencilerin kural ezberlemesi değil, kuralları uygulayabilmesidir. Bu programların uygulanmasında duruma denk düşen farklı yöntem ve teknikler kullanmak gereklidir. Bu yöntem ve tekniklerin merkezinde de yine ' öğrenci' vardır. 
 Yabancı dil dersleri farklı kişilikler, öğrenme biçimleri ve farklı zekâ çeşitlerinden öğrenciler göz önüne alınarak planlanır.
Öğrencilerin seviyelerine ve programın özelliklerine göre belirlenmiş olan materyaller ile sözlü iletişimi güçlendirmek ve doğal bir ortam sağlayabilmek amacıyla TV, bilgisayar, internet, akıllı tahta gibi teknolojiler ve görsel-işitsel araçlar da etkin bir şekilde kullanılmaktadır. 

Tek boyutlu değil Çok boyutlu Program

Uluslararası İngilizce sınavlarına öğrencilerimizi hazırlayan program,

Öğrencilerimiz 1. sınıftan itibaren dünyaca kabul gören Cambridge Üniversitesi İngilizce sınavlarına hazırlanmakta ve 3.sınıftan itibaren bu sınavlara katılarak seviyelerine uygun sertifikaları alma başarısını göstermektedirler. Bu alanda hedefimiz, uluslar arası platformda başarı sıralamasını görmek isteyen veya öğrenimine yurt dışında devam etmeyi düşünen öğrencilerimizden orta okulu bitirirken FCE sertifikasını almaları beklenmektedir.

LGS'ye hazırlık çalışmalarını destekleyen program

Ulusal programın tüm hedefleri programın içeriğinde yer almakta olup uzman öğretmenlerce hazırlanmış soru örnekleri ile sınava yönelik yoğun çalışmalar yapılmaktadır.

Dil ve edebiyat çalışmaları çerçevesinde yürütülen program

Bu programı uygularken hedefimiz, öğrencilerimizin İngilizce okuma becerilerini geliştirmektir. Farklı türde metinler okutulmaktadır. Klasik edebi bir eserin yanında daha güncel bilimsel okuma kitapları da bulunmaktadır. Bu dersler sırasında öğrencilerimiz yorum gücünü geliştirirken, özellikle ana fikir bulma, detaylı bilgileri tespit etme, kelimeleri parça içinde tahmin edebilme, yaratıcı düşünme/yazma, yaşadığı çevre ile ilgili genel kültüre sahip olma, drama yeteneği gibi becerilerini geliştirirler.

Bireysel Öğrenme Farklılıkları İçin Bireysel Çözümler Üreten Program

Dersler farklı kişilikler, öğrenme biçimleri ve farklı zekâ çeşitlerinden öğrenciler göz önüne alınarak planlanır.Düzenli gözlem, anekdot kaydı,quiz,konu tarama testleri,sınavlar, çalışma kağıtları,ikili çalışmalar,grup çalışmaları gibi çok çeşitli ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanarak öğrencinin ihtiyacı olan konu/larda tekrar ve/veya pekiştirme çalışması yapılmaktadır.

Etüt Çalışmaları

Etüt çalışmalarımız dört farklı şekilde yürütülmektedir;

  • Devlet okulundan gelen öğrenciler için etüt; Eğitim-öğretim yılının başında öncelikle devlet okullarından okulumuza geçiş yapan öğrencilere yönelik etüt çalışmalarıdır.
  • Okul sonrası etütleri; İngilizce dersinde desteğe ihtiyacı olan tüm öğrencilerimize ihtiyaçları doğrultusunda verilen etütlerdir.
  • Hafta sonu etütleri; ağırlıklı LGS çalışmalarımızı yaptığımız etütlerdir.
  •  Cambridge Sınavlarına hazırlık etütleri; gerçek sınava bire bir uygun deneme sınavları uygulanmaktadır. Sınava girecek öğrencileri karşılaşacakları durumlara hazırlarken heyecanlarını minimuma indirmek  amaçlanmaktadır.

SEÇMELİ DERSLER
Alanlarında uzman Türk ve yabancı öğretmenler tarafından yapılmakta olan İngilizce öğretimine 5. sınıftan itibaren seçmeli Almanca ve İspanyolca dersleri eklenmektedir.