Florya Ortaokulu

0212 592 8844

Yeni Sınav Sistemi

lgs 2020-2021 06105923_basyvuru_ve_uygulama_kylavuzu_2020_guyncel 4_5800764842654566666
Liselere geçişte yeni uygulama MERKEZI-SINAV-BASVURU VE
UYGULAMA-KILAVUZU-2021
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ
TERCİH VE YERLEŞTİRME
KILAVUZU

AKADEMİK DANIŞMANLIK SİSTEMİ

Her öğrencinin, sene başında seçilmiş danışman öğretmeni tarafından, akademik gelişiminin yakından takip edilerek izlendiği, rehberlik ve yönlendirme çalışmalarının yapıldığı, veli -okul- öğrenci iletişimi açısından köprü vazifesi gören danışmanlık sistemi ile öğrencinin her türlü danışmanlık ihtiyacının karşılandığı birimdir.

7 ve 8. sınıflarda  sınıf rehber öğretmenleri yanında ortalama 10 öğrencinin bir akademik danış-manı bulunmaktadır. Akademik danışman öğretmenler belirli periyotlarla öğrenci ve velileri ile görüşerek öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini izlemektedirler.

AKADEMİK TAKİP PROGRAMI

Şube Öğretmenler Kurulu toplantılarında, tüm ortaokul öğrencilerimizle ilgili izleme çalışmaları değerlendirilmektedir. Her öğrenci için bireysel bir eylem planı oluşturulmaktadır. Bu eylem planına uygun olarak öğrencilerimizin de içinde yer aldığı, akademik danışmanı, sınıf öğretmeni, ilgili ders öğretmeni, rehber öğretmeni, velisi ve müdür yardımcısının katıldığı bireysel toplantılar yapılmaktadır.  Bu toplantılarda öğrencinin tüm akademik sonuçları ortaya konularak öğrenciye kendi akademik geleceğini şekillendirmesi için fırsat verilmektedir.

HAFTA İÇİ ETÜT PROGRAMI

Haftalık ders saatine ek olarak 6 ve 7. sınıflarımıza beşer, 8. sınıflarımıza altışar ders saati etüt dersi eklenmektedir. Yıl boyunca bu uygulama sürmektedir.

HAFTA SONU ETÜT PROGRAMI

5,6,7 ve 8 sınıflarımızın istekleri doğrultusunda katılabilecekleri hafta sonu etütleri mevcuttur. Etüt sınıfları her deneme sınavı sonrasında puan sıralamasına göre yeniden oluşturulmaktadır. Böylece öğrencilerimiz için kendilerini değerlendirebilecekleri, hedef oluşturabilecekleri ve rekabet edebilecekleri bir

ortam yaratılmaktadır.

BİRE BİR ÇALIŞMA SAATLERİ

Öğrencilerimizin hafta içi branş öğretmenleri ile bire bir çalıştığı soru çözüm saatleridir. Uğur Kolejinde öğrencilerimizin kendilerini eksik hissettiği konuları ve analizler sonucu ortaya çıkarılan konu eksikliklerini gidermek amacıyla, öğrenci-öğretmen bire bir çalışma saatleri planlanmakta ve uygulanmaktadır.

DENEME SINAVLARI VE KONU TARAMA TESTLERİ

Uğur Kolejinde 5,6 ve 7. sınıflarda her ay bir deneme sınavı,  her pazartesi konu tarama testi; 8. sınıflarda ise sınav yaklaştıkça sıklığı artacak şekilde yılda yaklaşık 20 deneme sınavı ve her pazartesi konu tarama testi uygulanmaktadır. Konu tarama testleri, öğrencilerin yorum gücü, kendilerini yazı ile ifade edebilme becerileri, analiz ve sentez yeteneklerini geliştirebilmelerine yönelik olarak yazılı uygulama formatındadır. Deneme sınavları bire bir gerçek sınavlar formatında gerçekleştirilmektedir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ

Deneme sınavı sonuçları ölçme ve değerlendirme merkezimizde değerlendirilmekte ve önceki sınav sonuçları ile karşılaştırmalı analizler öğrencilerimize karne olarak verilmektedir. Bu analizlerde öğrencilerimiz boş bıraktıkları veya yanlış cevapladıkları soruların  hangi konularda yoğunlaştığını görebilmekte ve eksiklerini daha kolay tamamlayabilmektedir.

lgs 2020-2021 06105923_basyvuru_ve_uygulama_kylavuzu_2020_guyncel 4_5800764842654566666
Liselere geçişte yeni uygulama MERKEZI-SINAV-BASVURU VE
UYGULAMA-KILAVUZU-2021
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ
TERCİH VE YERLEŞTİRME
KILAVUZU