Florya Ortaokulu

0212 592 8844

Rehberlik Birimi

 

      REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ İLKELERİ

untitled-3Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir, Rehberlik servisi bireyin seçimlerini doğru yapabilmesinde ve tüm alternatifleri değerlendirebilmesinde rehberlik eder.
İnsan saygıya değer bir varlıktır.
Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak isteğe bağlıdır.
Rehberlik hayat boyu yararlanılabilecek bir hizmettir.
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde gizlilik esastır.
Rehberlik tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ilgililerin işbirliği ile yürütülmelidir.
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri hem bireye hem de topluma karşı sorumludur.
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.

 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır

        REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİMİZİN İŞLEYİŞİ VE FAALİYETLERİ

rehberlİk servİsİ web resİm 4

 

 

 

 

Kurumumuz öğrenci kabul sürecinde düzenli ve titiz bir çalışma sergilemektedir. Rehberlik Servisimiz, öğrenci kabul komisyonunda aktif olarak rol almaktadır. Rehber Öğretmen ,aday öğrencilerle yapılan tanıma çalışması sonucu  görüşlerini , Öğrenci kabul komisyonu bildirir.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Bireysel rehberlik

Öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir.

 • Aşırı hareketlilik,
 • Uyum problemleri
 • Ailevi sorunlar,
 • Duygusal problemler,
 • Kardeş kıskançlığı,
 • Korkular, kaygılar ve tikler,
 • Konuşma bozuklukları,
 • Ailede kayıplar,
 • Anne-baba ayrılığı
 • Tırnak yeme,
 • Öğrenme bozukluğu,
 • Arkadaşlık problemleri
 • Sınav kaygısı,
 • Ders başarısı,
 • Anne-baba tutumları,
 • Ergenlik problemleri...vb.. 

EĞİTSEL REHBERLİK

untitled-4 Her öğrenciye, kendine özgü yetenek, ilgi, mesleki değer, başarı ve motivasyonu oranında eğitim-öğretim uygulamalarıyla uyum sağlaması, özelliklerine ve gelişimine uygun programlara yönelmesi için gerekli hizmetler verilir.

Kulüp çalışmalarında servisimize önemli rol düşmektedir. Öğrencilerin kendilerini tanımaları ve çeşitli etkinliklere yönlendirilmeleri ve alışmaları sürecinde servisimiz aktif olarak görev yapar.
Öğrencilerin etkili öğrenme ve ve çalışma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için çalışma grupları oluşturulur.
Sınıfta dikkat eksikliği olan öğrenciler tespit edilerek 5. Sınıfa kadar dikkat geliştirici çalışmalara katılmaları sağlanır.
Yapılan grup çalışmalarında motivasyonlarını destekleme ve artırma çalışmaları yapılır.
Küçük yaştan itibaren öğrencilerimizin kendilerini, ilgi ve yeteneklerini tanımalarıyla ilgili çalışmalar yapılır.  Bu çalışmalar 8. Sınıfta yoğunlaşır. Çeşitli test ve tekniklerle öğrencilerin yetenek ve ilgilerini keşfetmeleri sağlanır, özelliklerine uygun üst öğretim kurumlarına yönlendirilmede rehberlik sağlanır.

MESLEKİ REHBERLİK

untitled-5

 • Grup rehberliği ve bireysel danışmanlıkla öğrencinin kendini tanıması ve kendine uygun meslekler konusunda farkındalık kazanması sağlanır.

BİREYİ TANIMAK

 • Eğitsel,mesleki ve bireysel rehberlik hizmetlerinin sistemli, sağlıklı ve öğrencinin özellik ve gereksinimlerine uygun şekilde verilebilmesi için bireyi tanıma çalışmaları yürütülür.
 • Çeşitli anket, form ve test çalışmalarıyla öğrenciler daha yakından tanınır.
 • Çeşitli rehberlik ve anket çalışmalarıyla öğrencilerin sosyal durumları ve arkadaşlık ilişkileri konusunda ayrıntılı bilgi edinilir.Gerekli görülürse kaynaştırma grupları uygulanır.

Bu çalışmalarda öğrencinin de kendini tanıması amaçlanır.

untitled-6GRUP REHBERLİĞİ ETKİNLİKLERİ

Eğitsel ve mesleki rehberlik ile öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak olarak grup rehberliği etkinlikleri düzenlenir. Bu çalışmalarda çeşitli hedeflere yönelik konular işlenir:

 • Öğrencilere sorumluluk duygusunu kazandırmak,
 • Öğrencilerde karar verme becerilerini geliştirmek,
 • Öğrencilerde problem çözme becerilerini geliştirmek,
 • Öğrencilerin zamanlamanın önemini kavramalarını sağlamak,

CİNSEL GELİŞİM DÖNEMLERİYLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİCİ TOPLANTILAR

untitled-7Kurumumuzda rehberlik servisi tarafından her yıl düzenli olarak 5. Sınıf kız öğrencilerine ve 6. Sınıf erkek öğrencilerine cinsel gelişim dönemleriyle ilgili bilgilendirici grup rehberliği çalışmaları yapılmaktadır.  Bu çalışmalarda;

Öncelikle ergenin yanlış kaynaklardan bilgi edinmesini önlemek
Ergene yaşayacağı cinsel değişimle ilgili doğru ve yeterli bilgileri verebilmek,
Ergenin kendini suçlu, günahkar, pis vb. hissetmesini önlemek, karmaşık duygularıyla başa çıkmasında yardımcı olmak,
Merak ettikleri hakkında doğru ve yeterli bilgiyi verirken, yanlış bilgilerini de düzeltmek.
Ergene bedenindeki ve duygularındaki değişimin normal ve sağlıklı olduğunu anlatmak,
Henüz yaşamadıklarıyla ilgili bilgi verip, hazır hale getirmek.  Böylelikle korku ve endişelerini azaltmak  amaçlanmaktadır.

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Rehber öğretmenlerin ve konusunda uzmanların sunduğu veli seminerleri ve toplantıları

Bireysel görüşmeler ve tanıma çalışmaları
Bülten çalışmaları

   

“MUTLU ÇOCUKLAR MUTLU AİLELERDE YETİŞİR”