Florya Ortaokulu

0212 592 8844

Sosyal Bilimler Bölümü

ÖZEL UĞUR İLKÖĞRETİM OKULUNDA SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN AMACI:
 

ZEL UĞUR  ORTA OKULUNDA SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN AMACI:

   21. yüzyılın çağdaş, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış, ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp kullanan ve düzenleyen eleştirel düşünen, yaratıcı ve doğru karar veren , sosyal yaşamda etkin öğrenciler yetiştirmektir.

  Uğur koleji olarak öğrenci merkezli, sosyal bilgiler açısından, bilgi ve beceriyi dengeleyen, öğrencinin kendi yaşantılarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak çevreyle etkileşimine olanak sağlayan bir anlayışı yaşama geçiren bir sistemle çalışmaktayız. Bu anlayış doğrultusunda her öğrencinin bir birey olarak kendine özgü olduğunu kabul edip, öğrencilerimizin düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirip derslerin daha etkin bir şekilde öğrenciler tarafından yönlendirilmesine özen göstermekteyiz.
Bu yaklaşımla;

Etkinlik merkezli; 
Sosyal bilgiler açısından bilgi ve beceriyi dengeleyen, 
Diğer ders, ara disiplinler ve Sosyal Bilgiler konularıyla ilişkilendirilmeye önem verilmiştir.
Öğrencinin kendi yaşantılarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak çevreyle etkileşimine olanak sağlayan aktif öğrenme yöntem ve teknikleriyle yeni bir anlayış yaşama geçirilmeye çalışılmıştır.

72196-396_resize20161125_154213

Uğur koleji ortaokulunda  derslerimizin  öğretilmesinde öğrenci merkezli  ve etkinliklerin ağırlıklı olduğu  öğrenme  modelini uygulamaya  özen göstermekteyiz.5.6.7. ve 8. sınıf öğrencilerimiz  derslerimizi  işlerken neden sorusunun cevabını bilecek düzeye getirilmeye çalışılmaktadır.

   Tekrarlardan, ezberden uzak, öğrencinin merkez öğretmenin ise yol gösterici olduğu derslerde söz hakkı öğrencinin kendisine bırakılmaktadır.   Öğrencilere verilen   performans ödevleri süreç değerlendirmesini kolaylaştırmaktadır.  Performans ve proje ödevleri okulumuzun koridorlarında sergilenerek öğrenci ödüllendirilmektedir. Bu durum derse olan bakışı olumlu yönde etkilemektedir.

   Çalışma kitaplarında yer alan örnekler dışında seviyelere uygun ev çalışmaları ile konuların pekiştirilmesi sağlamaktadır. Her ünite için hazırladığımız sunumlarla  dersler hem zevkli hem de öğrenci açısında yararlı olmakta istenilen başarı ve ilgiyi daha çabuk yakalamamızı sağlamaktadır.  Müze gezileri ve izlettirilen belgeseller ile konuların daha iyi bir şekilde öğrencide yer edinmesi sağlanmaktadır. 

  Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz sosyal bilgiler bilgi yarışması büyük bir ilgiyle izlenmekte yarışmaya katılan öğrenciler okul idaresi tarafından başarı belgesi ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilmektedir. Konferans salonunda bahar döneminde düzenlediğimiz etkinliklerle o yıl güncel olan konular ele alınarak öğrencilerimiz sosyal bilgiler öğretmenlerinin danışmanlığın da arkadaşlarına sunum ve gösteriler düzenlemektedirler. 

  Sosyal bilgiler aynı zamanda dünyaya şahit olmanın bir yoludur. Bu amaçla çeşitli çalışmalar yaparak toplumsal yardımlaşmanın önemi öğrencilerimize aktarmaktayız. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı  bazı kurum ve kuruluşlarla yaptığımız kampanyalarla topladığımız para, kitap ve kırtasiye yardımları ihtiyacı olan kişilere ve ailelere  ulaştırılmaktadır. Böylece  öğrencilerimiz yardımlaşmanın önemi ve verdiği mutluluğu birebir katılımla daha iyi anlayabilmektedirler. 

  Sosyal Bilgiler Bölümü olarak ilk hedefimiz her şeyden önce soran, sorgulayan, geniş bir bakış açısına sahip , üretken bireyler yetiştirmektir. Sosyal bilgiler alanı içindeki disiplinleri kavramış yaşantısına aktarabilmiş ülkesini seven toplumu ve insanlık için doğru bir dünya felsefi geliştirmiş bireyler yetiştirmek bölüm olarak en büyük önceliğimizdir.
 


img_837020180223_104017