Florya Ortaokulu

0212 592 8844

Müzik Bölümü

UĞUR KOLEJİ MÜZİK BÖLÜMÜ

HEDEFLERİMİZ

Ezgileri enstrümanıyla hayata geçirebilen ve tüm çevresiyle paylaşım içinde olan  bireysel ve toplu olarak, nitelikli, farklı türlerde şarkı söyleme, dinleme ve çalma etkinliklerine katılımlarını sağlayan; müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştiren bireyler  hedeflenir. 

Uğur Kolejinde müzik dersleri temelde her insanda var olan, duygularını ritm, müzik enstrüman ve hareketle anlatabilme dinamiğinin bu eğitimle açığa çıkarılması prensibine dayanır. Bu nedenle öğrencilerin ilgi ve becerilerine yönelik müzik çalışmaları yapılır.

Kendini ifade eden çocuk gözlem yapmayı, düşünmeyi, olaylara çok yönlü bakabilmeyi ve olayların nedenlerini sorgulayabilmeyi, eleştirel düşünme gücünü kullanmayı öğrenir. Eleştirel düşünce gücüne sahip bireyler ise hem kendi kendilerine hem içinde bulundukları topluma çok büyük değerler kazandırmaktadır. Çocuk eğitiminde bireylerde, yaratıcı düşünce gücünü geliştirecek ve onların gelişimine daha birçok katkılar getirecek olan sanat ve müzik eğitiminden yararlanılması büyük önem kazanmaktadır. 

72196-667_resize72196-634_resize72196-682_resize72196-695_resize

EĞİTİM - ÖĞRETİM 

Birey müziksel davranışları müzik eğitimi ile kazanır. Müzik eğitimi,öğrencilere kendi yaşantısı yoluyla amaçlı ve yöntemli olarak belirli müziksel davranışları kazandırma veya bireylerin müziksel davranışlarını kendi yaşantıları yoluyla amaçlı ve yöntemli olarak değiştirme, dönüştürme, geliştirme süreci olarak tanımlanmaktadır.

Bu doğrultuda okulumuzda müzik eğitiminde bireylerin farklılığını kabul ederek, öğretmeye değil, öğrenmeye önem verilir. Önemli ifade araçlarından oyun yoluyla öğrenme,yaparak-yaşayarak öğrenme, öğrenci merkezli eğitim anlayışının uygulanmasını sağlayan Orff eğitiminden yaralanarak çocukların içselliğinden, yaratıcılığından hareketle onların doğaçsal üretimlerini temellendirmeyi amaçlar.Derslerimiz tüm kademelerde nota bilgisi, ritm çalışmaları, teorik konular, besteci bilgisi ve şarkı öğrenimi Türk ve dünya müzik kültürü başlıkları altında işlenir.

Bireyin düşünen, sorgulayan,  üretken ve yaratıcı bir insan olarak topluma kazandırılmasına yardım eden bir unsur olarak müzik eğitimi; çocuğun beden, zihin, dil, kişilik, psiko-sosyal ve psiko -motor gibi başlıca gelişim alanlarına doğrudan katkılar sağlamasının yanı sıra sanatsal yaratıcılık ve estetik beğeni yeteneğinin gelişimini de desteklemektedir.

5, 6, 7 ve 8. sınıflarda çocuklar temel müzik kurallarını bilir, notaları tanır, farklı müzik türlerini öğrenir ve ayırt eder. Müziğe özel kabiliyeti olan öğrenciler, bu alanda ilerlemeleri doğrultusunda yönlendirilirler.

Yetenekli çocukların müzik yeteneklerinin doğru anlaşılıp doğru tanımlayarak çocuğa verilecek olan müzik eğitiminin iyi planlanması ve saptanan hedefler doğrultusunda sağlıkla yürütülmesini önemsiyoruz.

Müzik atölyelerimiz  kendilerini rahat hissedebilecekleri, materyallerden oluşmakta ve derslerimiz öğrencilerimizin aktif katılımıyla gerçekleşmektedir

Kulüp öğrencilerimizden oluşan okul orkestramız vardır.

Enstrümanda ilerlemek isteyen bire bir eğitim almak isteyen öğrencilerimiz hafta sonu kış okulları kapsamında müzik bölümü  uygulamalarımıza katılabilirler. Bu uygulamaya katılan öğrencilerimize sene sonunda bireysel performans dinletisi düzenlenir.

72196-685_resize72196-655_resize