Florya Ortaokulu

0212 592 8844

Müzik Bölümü

UĞUR KOLEJİ MÜZİK BÖLÜMÜ

HEDEFLERİMİZ

Uğur Kolejinde öğrencilerimizin bireysel ve toplu olarak, nitelikli, farklı türlerde şarkı söyleme, dinleme ve çalma etkinliklerine katılımlarını sağlamak; müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirmek hedeflenir.Bu nedenle öğrencilerin ilgi ve becerilerine yönelik müzik çalışmaları yapılır.

Kendisiyle barışık ve kendini müzik yoluyla ifade edebilen bireyler olarak ilk adımı atacak çalışmalara öncelik verilmektedir.Yakından uzağa yöntemine bağlı olarak sadece enstrüman anlamında değil, kendi kültürünü ve dünya kültürlerini tanıyan, önemseyen bireyler olmasına yönelik çalışmalar, gerek sınıf içinde gerekse başka platformlarda sergilenme esasına dayandırılarak yapılmaktadır.

Sanat ve müzik, çocuklara yepyeni bir dünya yaratarak yaşamı sorgulamalarını ve yaşamda karşılaştıkları sorunları çözebilme kabiliyeti kazandırır. Müzik etkinlikleri çocuğun kendini ifade edebilmesi için fırsatlar sunar.

 Kendini ifade eden çocuk gözlem yapmayı, düşünmeyi, olaylara çok yönlü bakabilmeyi ve olayların nedenlerini sorgulayabilmeyi, eleştirel düşünme gücünü kullanmayı öğrenir. Eleştirel düşünce gücüne sahip bireyler ise hem kendi kendilerine hem içinde bulundukları topluma çok büyük değerler kazandırmaktadır. Çocuk eğitiminde bireylerde, yaratıcı düşünce gücünü geliştirecek ve onların gelişimine daha birçok katkılar getirecek olan sanat ve müzik eğitiminden yararlanılması büyük önem kazanmaktadır. 

72196-667_resize72196-634_resize72196-682_resize72196-695_resize

EĞİTİM - ÖĞRETİM 

Bu doğrultuda okulumuzda müzik eğitiminde bireylerin farklılığını kabul ederek, öğretmeye değil, öğrenmeye önem verilir. Önemli ifade araçlarından oyun yoluyla öğrenme,yaparak-yaşayarak öğrenme, öğrenci merkezli eğitim anlayışının uygulanmasını sağlayan Orff eğitiminden yaralanarak çocukların içselliğinden, yaratıcılığından hareketle onların doğaçsal üretimlerini temellendirmeyi amaçlar.Derslerimiz tüm kademelerde nota bilgisi, ritm çalışmaları, teorik konular, besteci bilgisi ve şarkı öğrenimi başlıkları altında işlenir.

Bireyin düşünen, sorgulayan,üretken ve yaratıcı bir insan olarak topluma kazandırılmasına yardım eden bir unsur olarak müzik eğitimi; çocuğun beden, zihin, dil, kişilik, psiko-sosyal ve psiko -motor gibi başlıca gelişim alanlarına doğrudan katkılar sağlamasının yanı sıra sanatsal yaratıcılık ve estetik beğeni yeteneğinin gelişimini de desteklemektedir.

72196-685_resize72196-655_resize