Florya Ortaokulu

0212 592 8844

"Bilgiye dayalı, veri tabanlı yönetim anlayışımız bizi farklı kılıyor."

 

10 Ekim 2023

"Uğur Koleji’nde bütünlük, saygı, adalet, azim ve sorumluluk değerlerine dayandırdığımız Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağın ihtiyaçlarına göre şekillenen, en iyi ulusal ve uluslararası uygulamalardan yararlanarak dengeli bir deneyim yelpazesi sunan bir eğitim anlayışı oluşturduk. Uğur Koleji’nde bizim yönetim anlayışımız, tüm eğitim ve yönetim süreçlerini tamamen bilimsel veriye dayalı olarak değerlendirmek ve karar almaktır. Hedefimiz tüm iş süreçlerimizde mükemmellik, yüksek eğitim öğretim kalitesi, öğrencinin ve velinin değişen ihtiyacının çok iyi anlamaktır. Bu 3 hedef doğrultusunda eğitim öğretim programlarımızı ve iş süreçlerimizi topladığımız verileri analiz ederek değerlendiriyor ve geliştiriyoruz. Bilgiye dayalı, veri tabanlı yönetim anlayışımızın bizi farklı kıldığını söyleyebilirim."

Haberin linki için buraya tıklayın

1990 senesinde kurulan ve 33 senedir Türkiye’de eğitim öğretimi, katkıları ile ileri taşıyan Uğur Koleji, ülkemizde ve dünyada değişen ihtiyaçlara yönelik sunduğu özgün, çağdaş, teori ve uygulamanın birlikte yürüdüğü eğitim fırsatları ve programları ile yol gösteren örnek bir kuruluş olarak yolculuğuna devam ediyor. Uğur Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Selen Balkaya, kurumun dünden bugüne gelişimini, eğitimde yarattığı farklılıkları ve gelecek planlarını Artı Eğitim’e anlattı.


Florya Uğur Koleji Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Selen Balkaya'nın, Artı Eğitim Dergisi Mayıs 2023 sayısında yayınlanan röportajın tamamına ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz https://rb.gy/jln1a

ÖZEL OKULLAR İÇİN BAŞARI FAKTÖRLERİ BELİRLENMELİ
Günümüzde başarı kavramı farklı açılardan ele alınmaktadır. Bir eğitim kurumunun başarılı olarak değerlendirilebilmesi için hangi kıstaslara bakılmalıdır? Bu anlamda kurumunuzda neleri ön plana çıkarıyorsunuz?
Bir önceki soruda verdiğim cevap bu sorunun cevabı ile çok ilişkili. Tüm işlerde olduğu gibi özel okullar için de kritik başarı faktörleri belirlenmelidir. Bizler misyon ve vizyonumuzdan çıkarak bu faktörleri belirledik. Okulun, tüm paydaşlarının çıkarlarını gözeterek belirlenen bu etkenlerde ne kadar iyi olduğu, bir kurumun başarılı olup olmadığını gösterecektir. Öğrencilerinizin üniversitelere yerleşim oranı da bir başarı ölçütü olabilir, öğrencilerinizin kampüs hayatından memnuniyeti de; uluslararası etkinliklerde okulumuzu başarı ile temsil etmiş öğrenci sayısı da bir başarı kriteri olabilir, öğrencilerinizin uluslararası dil sınavlarında aldıkları puanların ortalaması da. Bu liste uzar gider ve uzamalıdır da, çünkü hayatın küçük ölçekli bir simülasyonu olan okullarda çok sayıda beceriyi geliştirecek fırsatları öğrencilerimize sunmak bizim görevimiz. Uğur Koleji’nde başarı ölçütlerimiz çok çeşitlidir, kriterlerimizin sayısı da oldukça yüksektir, bu sebeple güçlü yanları farklı olan öğrencilere sunduğumuz programlar ile hitap edebiliyoruz ve onların potansiyelini ortaya çıkarmak için fırsatlar oluşturabiliyoruz.

DOĞAL YAKLAŞIMLA DİL EDİNİM PROGRAMLARI
Kurum olarak yabancı dil eğitimi ile ilgili yaklaşım ve uygulamalarınızdan bahsedebilir misiniz?
2022 senesinde İngiltere merkezli eğitim danışmanlık şirketiyle İngilizce öğretimi ve öğrenimi için destek ve rehberlik protokolleri imzaladık. Yapılan çalışmalar sonucunda konusunda uzman eğitimcilerden oluşan bir ekip ile okul öncesi ve ilköğretim okul öğrencilerimiz için «Doğal Yaklaşımla Dil Edinim» programları oluşturduk. Okulumuzda İngilizce eğitimi sisteminin akademik müfredat izlencesini CEFR: Avrupa Dil Çerçevesi oluşturuyor. Ortaokul ve Lise kademesinde seçmeli yabancı dil olarak Almanca ve İspanyolca okutuluyor. Yabancı diller eğitiminde genel amaç; okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizi, İngilizce’de ileri seviyeye, Almanca ve İspanyolca’da kendilerini ifade edebilecek ve dili olabildiğince iyi kullanabilecek seviyeye getirmektir. 5. Sınıf okulumuzda hazırlık sınıfıdır ve öğrenciler 20 saate yakın İngilizce dersi alırlar. 11. Sınıfta öğrencilerimiz IELTS sınavına hazırlayan bir programa tabi olurlar. Öğrencilerimizin dil gelişimlerini takip etmek için her sene uluslararası geçerliliği olan bir dil sınavına girerler. Okulumuzda İngilizce yalnızca derslerde öğrenilen bir dil değildir. Öğrenciler MUN Kulüplerine, E-twinning projelerine, Erasmus Projelerine, İngilizce drama, söyleşi gibi etkinliklere dâhil olarak İngilizce’yi günlük yaşamlarında kullanarak edinirler.

Burs uygulamalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Uğur Koleji’nde akademik başarı bursu, spor veya sanatsal başarı bursu ve ihtiyaç bursu verilmektedir. Her sene burs başvuruları titizlikle değerlendirilmekte ve hak kazanan öğrencilerin, her sene burs şartlarının değerlendirilmesi kaidesi ile kayıtları alınmaktadır. Akademik başarı bursu için öğrencilerin okul ortalamalarına bakıldığı gibi, okulumuzun bursluluk sınavında ve aday mülakatlarında başarılı olması beklenmektedir.

ÖZEL OKULLAR DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE
Türkiye’de özel okul sektörünün gelişimi hakkında değerlendirmeleriniz nelerdir? Sektörde yaşanan zorlukları nelere bağlıyorsunuz? Sektörün gelişimi için önerileriniz ve sektörün geleceğine yönelik öngörüleriniz nelerdir?

Bu konuda Uğur Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Balkaya’nın 2023’de yazdığı yazıdan alıntı yapmak isterim: “Son 10 yılda özel okul sektörü devlet politikalarının da desteğiyle çok büyüdü. Zincirleşme ve yayılma iştahı da eklenince piyasada bu büyümeyi karşılayacak yeni sermaye metotları aranmaya başlandı. Sıcak parayı ve nakiti kullanmaya başlayan özel okullar, öğrenci sayılarını belli bir süre sonra arttıramamaya başlayınca bu tahsilatları yatırım olarak değil kurumun finansmanı olarak kullanmaya başladı. Türkiye'de uzun yıllardır kimsenin aklında olmayan enflasyon canavarı 2020 yılı itibariyle yeniden kendini gösterince durumlar bir anda değişti, özellikle Kasım ayında tahsilat ve bütçe planlaması yapan kurumlar büyük bütçe açıklarıyla karşı karşıya kaldı yani evdeki hesap çarşıya uymadı. Normal zamanların kötü senaryolarında +%10 ile gerçekleşmesi gereken bütçeler +%50'lere kadar sapmalarla gerçekleşmeye başladı ve özel okullarda yaprak dökümü kaçınılmaz oldu. Ayrıca özel okul sektörü üzerinde yönetmelik yetkisi bulunan devlet kurumlarının popülist tutumları (Örn: Okul ücret tespiti maddesini rasyonellikten uzak olarak 2 sene üst üste değiştirmek), ekonomik kriz ve pandemiyle birlikte toplam öğrenci sayısının azalması, son 10 yıllık süreçte özel okulların plansız, aşırı büyümesi bu süreçlerin tuzu biberi oldu. (Burak Balkaya, 2023)” Devletin üzerinden önemli bir yükü alan özel okulların ve öğrencilerini devlet okuluna göndermeyen özel okul velilerinin devlet tarafından desteklenmesini ülkemizin eğitiminin geleceği için kritik buluyorum. Eğitim doğası itibari ile özel bir süreçtir, çok emek ve hassas bir takip ile denetim gerektirir, bu sebeple de eğitim yüksek bütçeli bir iştir. Gelecek nesilleri yetiştirmede önemli rolü olan özel okulların Türkiye’de bir dönüşüm sürecinde olduğunu ve sektördeki tüm oyuncuların iş birliği ile taşların yerine sağlıklı biçimde oturacağına inanıyorum. Sokrates’in bir sözü ile cevabımı bitirmek isterim. Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin bedelini hesaplamayı deneyin.

5 YILLIK STRATEJİK EĞİTİM PLANI OLUŞTURDUK
Uğur Koleji’nin kısa, orta ve uzun vadede hedefleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
Uğur Koleji’nde 2020 senesinde 5 yıllık bir stratejik eğitim planı oluşturduk. Stratejik planı oluşturmadan önce kurumun tüm eğitim süreçlerini inceledik, güçlü ve geliştirilmesi gereken taraflarını tespit ettik, çevrede rakip okullar, dünyada ileri gelen k12 kuruluşları neler yapıyor baktık, içinde bulunduğumuz bilgi çağında yaşayacak olan öğrencilerimiz için öğrenim hedeflerimizi belirledik. Yaklaşık 20 maddeden oluşan hedeflerimizin, alt aksiyon adımlarını ve bu aksiyon adımlarını ölçebilmek için de performans ölçütlerini belirledik. Bu büyük ve önemli bir projedir ve Türkiye’de bu alanda liderlik yaptığımızı söyleyebilirim. Bu projenin liderliğini ben yürütüyorum. Disiplinler arası projeler ile hayat becerileri kazandırma programımızın geliştirilmesinden, süreç değerlendirmesi ile ölçme değerlendirmemizi zenginleştirmeye; öğrencilerin küresel farkındalıklarını artırmayı hedefleyen uluslararası eğitim programımızın güçlendirilmesinden, ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlık çalışmalarının çeşitlendirilmesine; teknoloji üretim programımızın dönüştürülmesinden, öğrencileri merkeze alan kültür ve sanat faaliyetlerimizin kalitesini yükseltmeye birçok hedef, alt adımlar ve ölçütler yer alıyor stratejik planımızda. Her akademik yıl sonunda ölçümlerimizi yapıp, dünya standartlarına göre bir benchmarking çalışması ile hedeflerimiz yönünde neler yaptığımızı yönetim kadromuzla değerlendiriyor ve sonraki senenin planlarını yapıyoruz ve bu şekilde kısa ve uzun vadeli hedeflerimize doğru yol alıyoruz.